x close

รู้จัก TDE PLUS+ หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์

           พาไปทำความรู้จัก TDE PLUS+ หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TDE PLUS+

          TU Law Channel พาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ TDE PLUS+ (Thammasat Digital Evidence Plus) หลักสูตรการสืบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง รุ่นที่ 1 ซึ่งถือเป็นสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ผ่านคลิปวิดีโอแนะนำหลักสูตร โดยศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          โดยคลิป TU Law Channel ตอน หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง จะพาทุกคนไปสร้างความคุ้นเคยกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร ? เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร ?

  2. เนื้อหาของหลักสูตร 

  3. โอกาสและสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

ท่านใดสนใจในหลักสูตรดังกล่าว ลองไปติดตามรับชมรับฟังความน่าสนใจผ่านคลิปด้านล่างนี้กันได้เลยค่ะ

          สำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก LeTEC.lawtu และเว็บไซต์ www.letec.law.tu.ac.th หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2613-2127, Line ID : @leteclawtu และอีเมล letec.lawtu@gmail.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก TDE PLUS+ หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ อัปเดตล่าสุด 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:41:00 1,602 อ่าน
TOP