x close

ข้อมูลล่าสุด ดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ แล้วจะใช้เงินยังไง คลังตอบแล้ว


          เปิดเผยแล้ว เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ แล้วเราจะสามารถใช้เงินได้อย่างไร ลงทะเบียนใหม่ไหม คลังมาตอบให้ฟัง

ดิจิทัลวอลเล็ต

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงิน 10,000 บาท ว่า สัปดาห์หน้าจะมีการเชิญสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ เข้ามาหารือการเชื่อมโยงในลักษณะ Open Loop เพื่อให้เชื่อมต่อระบบกันได้ และประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินได้ง่ายขึ้น

          ก่อนหน้านี้ ทางคณะทำงานเคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กับสถาบันการเงินแล้ว พบว่า มีสัญญาณที่ดีในหลายประเด็น เช่น เรื่องการเข้ามาเชื่อมโยงระบบ เพราะทุกฝ่ายมองว่า เรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น มีการสนับสนุนนโยบายรัฐที่เป็นกลไกในการช่วยเหลือเชื่อมกับนโยบายรัฐ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือ

          ทั้งนี้ ประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการและเคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐ ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ แต่จะมีการดึงฐานข้อมูลเก่าที่เคยลงทะเบียนแล้วมาใช้ เพื่อประหยัดเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท ต้องมีการกดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์ในโครงการ ดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมต้องโหลดแอปฯ "ทางรัฐ" เพื่อเข้าสู่กระบวนการนี้ เช่นเดียวกับร้านค้า ถ้าเคยลงทะเบียนกับทางรัฐ ก็จะดึงฐานข้อมูลเก่าใส่ในระบบเช่นกัน

          นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการใช้บริการภายใต้ระบบ Face to Face โดยผู้ใช้งานจะต้องไปที่ร้านค้าด้วยตัวเอง และมีการแลกเปลี่ยนสินค้าจริง ส่วนประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็มีการหารือถึงกลไกที่จะรองรับกลุ่มนี้แล้วว่า อาจจะใช้งานผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแทน แต่ต้องรอหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยโพสต์


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ข้อมูลล่าสุด ดิจิทัลวอลเล็ต ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ แล้วจะใช้เงินยังไง คลังตอบแล้ว โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 12:06:40 11,508 อ่าน
TOP