x close

วิธีลงทะเบียน รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สำหรับคนทำงานไกลบ้าน คลังปลดล็อกแล้ว

 
          เงินดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท คนไกลบ้านทำยังไงถึงใช้เงินก้อนนี้ได้ คำตอบมีให้แล้ว เมื่อกระทรวงการคลังปลดล็อก ให้ย้ายทะเบียนบ้านได้ก่อนวันลงทะเบียน


เงินดิจิทัล

         หลักการสำคัญของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต แจกเงิน 10,000 บาท นั่นคือ การใช้เงินในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น แต่ก็มีหลายคนที่หมดโอกาสได้ใช้เงิน เนื่องจากตัวทำงานที่กรุงเทพฯ ไม่มีโอกาสได้กลับภูมิลำเนาเลย

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ระบุถึงวิธีการแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่สะดวกใช้ Digital Wallet ในพื้นที่ทะเบียนบ้านว่า สามารถย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้านได้ ก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะไม่สามารถย้ายได้อีก มีวิธีการดังนี้

          1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai ID

          2. ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก

          3. เลือก "การแจ้งย้ายที่อยู่"

          4. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน "เจ้าของบ้าน" ที่จะย้ายเข้า

          5. ส่งข้อความให้เจ้าบ้านทำการยืนยันตัวตนและให้ความยินยอม

          6. เมื่อเจ้าบ้านยินยอม คำขอจะถูกส่งไปยังนายทะเบียนของอำเภอ/เขตที่แจ้งย้าย

          7. นายทะเบียนดำเนินการอนุมัติ

          8. แจ้งผลทาง SMS ให้ผู้แจ้งย้าย-เจ้าบ้าน

เงินดิจิทัล

ช่วงเวลาการลงทะเบียน


          สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งร้านค้าและประชาชน จะเริ่มภายในไตรมาสที่ 3 และโอนเงินเข้าวอลเล็ต เพื่อใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567

วิธียืนยันตัวตน


          ประชาชนที่มีสิทธิ์ต้องโหลดแอปฯ "ทางรัฐ" แล้วลงทะเบียนเข้าร่วม - ยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิในเรื่องรายได้ บัญชีเงินฝาก อายุ เมื่อตรวจสอบเสร็จจะมีข้อความให้กดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีเงื่อนไขดังนี้

          1. ประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐในหลาย ๆ โครงการ ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ถือว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบ แต่ต้องมีการยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ และรอยืนยันสิทธิ

          2. ผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน ต้องทำกระบวนการยืนยันตัวตนตั้งแต่ต้น และยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การรับเงิน 10,000 บาท


          1. อายุเกิน 16 ปีนับตั้งแต่เดือนที่มีการลงทะเบียน

          2. ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี

          3. มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยพีบีเอสเรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิธีลงทะเบียน รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สำหรับคนทำงานไกลบ้าน คลังปลดล็อกแล้ว โพสต์เมื่อ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:25:09 31,369 อ่าน
TOP