x close

ไทยครองอันดับ 2 ของโลก สมาชิกเฟซบุ๊กพุ่งสูงสุด


facebook


ไทยอันดับ 2 ของโลก มีสมาชิกFBในปี2553 (ไอเอ็นเอ็น)


          เว็บไซต์ต่างประเทศเผย ประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กในรอบปี 2553 เป็นอันดับ 2 ของโลก

          จอน รัสเซล ได้เขียนบทความในเว็บไซต์ www.asiancorrespondent.com โดยอ้างอิงข้อมูลจากนิค เบอร์เชอร์ บล็อกเกอร์และผู้สนใจศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์เฟซบุ๊กชาวอังกฤษที่ทำการจัดอันดับ 30 ประเทศ ที่มีผู้ใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก ผลปรากฏว่า ประชากรของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย มีอัตราการสมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นอย่างมาก

          สำหรับประเทศไทยแล้ว ณ ปัจจุบัน มีสมาชิกเฟซบุ๊กมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นถึงราว 240 % นับตั้งแต่ในปี 2553 (และเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 4,000% ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา) จนถือเป็นประเทศอันดับ 2 ของโลกที่มีอัตราการเจริญเติบโตของจำนวนสมาชิกเฟซบุ๊กสูงที่สุด เมื่อนับในรอบ 2 ปีหลังสุด โดยเป็นรองแค่ประเทศบราซิลเพียงประเทศเดียวเท่านั้น

          นอกจากประเทศไทยแล้ว เพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศจากเอเชียใต้อย่างอินเดีย ก็มีจำนวนประชากรที่สมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นกว่า 100% เช่นกัน ทวีปเอเชียจึงมีสถานะเป็นภูมิภาคสำคัญ ซึ่งเฟซบุ๊กจะสามารถใช้ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการของตนเองให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นได้

          ขณะเดียวกัน เป็นที่คาดการณ์ว่าเมื่ออัตราการแพร่กระจายและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากกรณีของการวางจำหน่ายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและการเกิดขึ้นของระบบอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ จำนวนผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กในไทย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไทยครองอันดับ 2 ของโลก สมาชิกเฟซบุ๊กพุ่งสูงสุด อัปเดตล่าสุด 9 มกราคม 2555 เวลา 17:17:17 18,097 อ่าน
TOP