x close

ดีเดย์ 15 ธ.ค. ตำรวจใช้แอพฯ LINE รายงานอาชญากรรม


ไลน์
 

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก LINE Thailand - Official

            รอง ผบ.ตร. สั่งการตำรวจทั่วประเทศ ใช้โปรแกรมไลน์ (LINE) กับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลง่าย รวดเร็ว อีกทั้งรายงานความคืบหน้าคดีสำคัญได้ทราบทั่วกัน เริ่มใช้ 15 ธันวาคมนี้

            เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีคำสั่งในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงข้อสั่งการให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยการประยุกต์กับโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบัน มีระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกเสียจากค่าบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานในตำรวจ ได้แก่ บช.ภ.3 และ ภ.4 ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมไลน์ (LINE) ในการบริหารสั่งการแล้วเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างดี

            ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลติดต่อสื่อสารง่าย รวดเร็ว จึงมีคำสั่งให้ ผบช.จัดประชุมกำหนดแนวทางในการนำเอาระบบโปรแกรมไลน์มาใช้นอกเหนือจากโปรแกรมการติดต่อสื่อสารปกติ โดยแบ่งเครือข่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มระดับบช.ภ. ตั้งแต่ผบช.-ผบก. 2. กลุ่มระดับบก./ภ.จว ตั้งแต่ระดับผบก.-สว.หัวหน้างานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

            นอกจากนี้ ให้ปรับปรุงเครือข่ายให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยการสื่อสารผ่านไลน์ให้ใช้ในการรายงานคดีสำคัญที่เป็นที่สนใจของประชาชน สื่อมวลชน รวมทั้งข้อสั่งการความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อแจ้งให้ลูกข่ายได้รับทราบทั่วกันทุกวัน โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่ 15 ธันวาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้หน่วยต่าง ๆ ต้องรายงานความคืบหน้ารวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการรายงานข้อมูลด้านการปราบปรามผ่านไลน์ให้ตำรวจทราบทุกเดือน


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดีเดย์ 15 ธ.ค. ตำรวจใช้แอพฯ LINE รายงานอาชญากรรม โพสต์เมื่อ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 11:20:46 3,214 อ่าน
TOP