ไขข้อข้องใจ กับ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกายเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
          คำราชาศัพท์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด เพราะคำราชาศัพท์นั้นใช่ว่าจะเจาะจงใช้แต่ในกลุ่มกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น แต่คำราชาศัพท์ยังถูกนำมาใช้ในวงราชการ พระสงฆ์ หรือกับสุภาพชน ได้เช่นกัน นั่นทำให้เรามีโอกาสพบกับคำราชาศัพท์ในชีวิตประจำวันได้มากกว่าที่คิด
 
          สำหรับในระยะหลังมานี้ คงมีอยู่หลายคนที่ต้องขมวดคิ้วเมื่อเจอคำราชาศัพท์ ในเวลาที่อ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ หรือฟังการบรรยายข่าวตามโทรทัศน์ เกี่ยวกับงานพระราชพิธีต่าง ๆ รวมทั้งภารกิจที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงทำทั้งหลาย หรือแม้แต่การนำเสนอข่าวความคืบหน้าเรื่องพระอาการประชวร สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ทำให้คนที่ไม่ค่อยเข้าใจกับคำศัพท์เฉพาะเหล่านั้นได้แต่งุนงง ขัดใจ เพราะนึกความหมายไม่ออก เช่น คำว่า พระอุระ ที่แปลว่า อก หรือ คำว่า พระหัตถ์ ที่แปลว่ามือ แม้จะเป็นคำที่จำได้ไม่ยากนัก แต่เราก็อาจจะนึกไม่ออกในระยะเวลาสั้น ๆ
 
          ดังนั้น สำหรับใครที่ยังคงติดใจสงสัยว่า คำราชาศัพท์ที่อ่านพบ หรือได้ฟังมานั้นมันมีความหมายว่าอะไร วันนี้ กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวมคำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับหมวดของร่างกายมาฝากค่ะ
 
คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย
 
          พระอุระ  พระทรวง แปลว่า อก
          พระหทัย  พระกมล แปลว่า หัวใจ
          พระถัน  พระเต้า  พระปโยธร แปลว่า เต้านม
          ยอดพระถัน  พระจูจุกะ แปลว่า หัวนม
          พระครรโภทร  พระคัพโภทร แปลว่า มีครรภ์  มีท้อง
          พระอุทร แปลว่า ท้อง
          พระนาภี แปลว่า สะดือ  ท้อง
          พระสกุล  พระครรภมล แปลว่า รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์
          สายพระสกุล แปลว่า สายรก
          กล่องพระสกุล แปลว่า มดลูก


          พระกฤษฎี  บั้นพระองค์  พระกฏิ แปลว่า สะเอว  เอว
          พระปรัศว์ แปลว่า สีข้าง
          พระผาสุกะ แปลว่า ซี่โครง
          พระเศียร แปลว่า หัว ศีรษะ
          พระสิรัฐิ ( สิ - รัด - ถิ )  พระสีสกฏาหะ แปลว่า กะโหลกศีรษะ
          พระนลาฏ แปลว่า หน้าผาก
          พระขนง  พระภมู แปลว่า คิ้ว
          พระเนตร  พระนัยนะ  พระจักษุ แปลว่า ดวงตา
          พระกนีนิกา  พระเนตรดารา แปลว่า แก้วตา
          ม่านพระเนตร แปลว่า ม่านตา

          ต่อมพระเนตร แปลว่า ต่อมน้ำตา
          พระอัสสุธารา พระอัสสุชล น้ำพระเนตร แปลว่า น้ำตา 
          พระนาสิก  พระนาสา แปลว่า จมูก
          พระปราง แปลว่า แก้ม
          พระกำโบล  กระพุ้งพระปราง แปลว่า กระพุ้งแก้ม
          พระโอษฐ์ แปลว่า ปาก  ริมฝีปาก
          ต้นพระหนุ แปลว่า ขากรรไกร
          พระกรรณ แปลว่า หู ใบหู
          พระพักตร์ แปลว่า ดวงหน้า
          พระศอ แปลว่า คอ


          พระรากขวัญ แปลว่า ไหปลาร้า
          พระอังสกุฏ แปลว่า จะงอยบ่า
          พระกร แปลว่า ศอกถึงข้อมือ
          พระกัประ  พระกะโประ แปลว่า ข้อศอก
          พระกัจฉะ แปลว่า รักแร้
          พระหัตถ์ แปลว่า มือ
          ข้อพระกร  ข้อพระหัตถ์ แปลว่า ข้อมือ
          พระองคุลี  นิ้วพระหัตถ์ แปลว่า นิ้วมือ
          ข้อนิ้วพระหัตถ์  พระองคุลีบัพ แปลว่า ข้อนิ้วมือ
          พระมุฐิ  กำพระหัตถ์ แปลว่า กำปั้น  กำมือ

          พระนขา พระกรชะ แปลว่า เล็บ
          พระปฤษฏางค์  พระขนอง แปลว่า หลัง
          พระโสณี แปลว่า ตะโพก
          พระที่นั่ง แปลว่า ก้น
          พระวัตถิ แปลว่า กระเพาะปัสสาวะ
          พระอูรุ แปลว่า ต้นขา
          พระเพลา แปลว่า ขาตัก
          พระชานุ แปลว่า เข่า
          พระชงฆ์ แปลว่า แข้ง
          หลังพระชงฆ์ แปลว่า น่อง


          นิ้วพระบาท แปลว่า นิ้วเท้า
          พระบาท แปลว่า เท้า
          ข้อพระบาท แปลว่า ข้อเท้า
          พระปัณหิ  พระปราษณี  ส้นพระบาท แปลว่า ส้นเท้า
          พระฉวี แปลว่า ผิวหนัง
          พระโลมา แปลว่า ขน
          ผิวพระพักตร์  พระราศี แปลว่า ผิวหน้า
          พระมังสา แปลว่า เนื้อ
          พระปัปผาสะ แปลว่า ปอด
          พระยกนะ ( ยะ - กะ- นะ ) แปลว่า ไต

          พระปิหกะ แปลว่า ม้าม
          พระอันตะ แปลว่า ไส้ใหญ่
          พระอันตคุณ แปลว่า ไส้น้อย  ไส้ทบ
          พระนหารู แปลว่า เส้น  เอ็น
          เส้นพระโลหิต  หลอดพระโลหิต แปลว่า เส้นเลือด  หลอดเลือด
          หลอกพระวาโย แปลว่า หลอดลม
          พระกิโลมกะ แปลว่า พังผืด
          พระองคาพยพอส่วนต่างๆของร่างกาย
          พระธมนี แปลว่า เส้นประสาท
          พระลสิกา แปลว่า น้ำในไขข้อ

          พระเขฬะ แปลว่า น้ำลาย
          พระเสมหะ แปลว่า เสลด
          มูลพระนาสิก แปลว่า น้ำมูก
          พระเสโท แปลว่า เหงื่อ
          พระบุพโพ แปลว่า น้ำหนอง  น้ำเหลือง
          พระอุหลบ  พระบุษปะ แปลว่า เลือดประจำเดือน
          พระอัฐิ แปลว่า กระดูก
          พระปิฐิกัณฐกัฐิ แปลว่า กระดูกสันหลัง
          พระกฏิฐิ แปลว่า กระดูกสะเอว
          พระอูรัฐิ แปลว่า กระดูกขา

          พระชังฆัฐิ แปลว่า กระดูกแข้ง
          พระปาทัฐิ แปลว่า กระดูกเท้า
          พระปัสสาสะ แปลว่า ลมหายใจเข้า
          พระอัสสาสะ แปลว่า ลมหายใจออก
          พระชีพจร แปลว่า ชีพจร
          อุณหภูมิพระวรกาย แปลว่า อุณหภูมิร่างกาย


ไขข้อข้องใจ กับ คำราชาศัพท์ หมวดร่างกาย โพสต์เมื่อ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 16:24:04 34,720 อ่าน แสดงความคิดเห็น