ไฟเขียว เพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนหาย-ชำรุด เป็น 100 บาท


ค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน

            ครม. อนุมัติเพิ่มค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชนใหม่ กรณีบัตรหาย-ชำรุด จากเดิม 20 บาท เป็น 100 บาท

            วันที่ 23 มิถุนายน 2558 พล.ต. สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป

            โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2555 และให้กำหนดค่าธรรมเนียมใหม่ ดังต่อไปนี้

            1. การออกบัตรในกรณีบัตรประชาชนหาย หรือถูกทำลาย หรือบัตรชำรุดในสาระสำคัญ หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ จากเดิมจัดเก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 20 บาท ให้เพิ่มเป็นฉบับละ 100 บาท

            2. การออกใบแทนใบรับฉบับละ 10 บาท ส่วนการขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรฉบับละ 10 บาท ในกรณีที่ได้มีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อธิบดีกรมการปกครอง อาจพิจารณาประกาศเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนั้น เป็นเขตยกเว้นค่าธรรมเนียมให้

ภาพจาก ไทยพีบีเอส
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟเขียว เพิ่มค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนหาย-ชำรุด เป็น 100 บาท โพสต์เมื่อ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09:01:53 26,470 อ่าน แสดงความคิดเห็น