x close

ลูกศิษย์สุดภูมิใจ เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่พระราชทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.


ลูกศิษย์สุดภูมิใจ เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่ประทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.

          เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ก่อนทรงเกษียณอายุราชการ เหล่าลูกศิษย์แห่แสดงความคิดเห็น ภาคภูมิใจได้เป็นศิษย์พระองค์

          วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เพจ เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty" ได้มีการเปิดเผยถ้อยคำรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระบุว่า

ลูกศิษย์สุดภูมิใจ เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่ประทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.

          "...ปีนี้ครูสอนปีสุดท้ายแล้ว แก่แล้ว อีกร้อยกว่าวันก็เกษียณแล้ว ทิ้งทวนจะออกข้อสอบยาก ๆ ..."

          ด้วยเหตุนี้จึงได้มีชาวเน็ตและบรรดาลูกศิษย์ของพระองค์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก โดยเปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเรียนกับพระองค์ และรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ได้รับการสอนสั่งจากพระองค์อีก

          โดยมีข้อความดังนี้

ลูกศิษย์สุดภูมิใจ เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่ประทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.

ลูกศิษย์สุดภูมิใจ เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่ประทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.

ลูกศิษย์สุดภูมิใจ เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่ประทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Zomkitt crma photo Gallery , เฟซบุ๊ก เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกศิษย์สุดภูมิใจ เผยถ้อยรับสั่ง สมเด็จพระเทพฯ ที่พระราชทานต่อนักเรียนโรงเรียนนายร้อย จปร. อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2559 เวลา 16:08:10 47,496 อ่าน
TOP