x close

ชมแผนที่แสดงพระที่นั่ง ศาลา ประตู ป้อม และถนนต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง

พระบรมมหาราชวัง

          ภาพแผนผังพระบรมมหาราชวัง แสดงให้เห็นที่ตั้งของพระที่นั่ง ศาลา ประตู ป้อม และถนนต่าง ๆ รอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบความเข้าใจในการรับฟังข่าวในพระราชสำนัก

          พระบรมมหาราชวัง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 152 ไร่ 2 งาน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่สำคัญเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

          - ทิศเหนือ ติดกับท้องสนามหลวง
          - ทิศตะวันออก ติดกับกระทรวงกลาโหม
          - ทิศใต้ ติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
          - ทิศตะวันตก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
พระบรมมหาราชวัง

          ภายในพระบรมมหาราชวัง แบ่งพื้นที่ออกเป็นบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเขตพระราชฐาน สำหรับเป็นที่ประทับ และบริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ ส่วนภายในเขตพระราชฐาน ยังแบ่งออกเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งมีหมู่พระที่นั่งสำคัญมากมาย ที่เราคุ้นชื่อกันดีก็อย่างเช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระที่นั่งพิมานรัตยา ฯลฯ

          บ่อยครั้งที่เราได้รับฟังข่าวในพระราชสำนักพูดถึงชื่อพระที่นั่งต่าง ๆ ศาลา และประตูทางเข้าแต่ละด้าน แต่เราอาจนึกภาพตามไม่ออกว่าชื่อที่กล่าวมานั้นตั้งอยู่บริเวณใดของพระบรมมหาราชวัง คุณหอยทากตัวน้อย สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม จึงได้วาดแผนที่แสดงพระที่นั่ง ศาลา ประตู ป้อมและถนนต่าง ๆ เพื่อประกอบความเข้าใจในการรับชมและรับฟังข่าวในพระราชสำนักมาเผยแพร่ให้คนไทยได้เห็นภาพตาม

แผนที่พระบรมมหาราชวัง


Version 1 : แผนที่แสดงพระที่นั่ง ศาลา ประตู ป้อมและถนนต่าง ๆ

แผนผังพระบรมมหาราชวัง

คลิกชมภาพขนาดใหญ่

Version 2 : เพิ่มสถานที่รอบข้างให้พอนึกภาพกันออก และเพิ่มทิศด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้น

แผนผังพระบรมมหาราชวัง


          สำหรับผลงานชิ้นนี้ เป็นงานวาดปากกาด้วยมือและลงสีน้ำ ซึ่ง คุณหอยทากตัวน้อย สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ยินดีให้ทุกคนได้แชร์ต่อได้ หรือจะนำไปพิมพ์แจกฟรีก็ได้เช่นกันค่ะ เพื่อเป็นคู่มือประกอบในการรับฟังข่าวในพระราชสำนัก รวมทั้งเพื่อชื่นชมความสวยงามของมวลหมู่ปราสาทและอาคารทั้งหลาย ทำให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
คุณหอยทากตัวน้อย สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชมแผนที่แสดงพระที่นั่ง ศาลา ประตู ป้อม และถนนต่าง ๆ ในพระบรมมหาราชวัง อัปเดตล่าสุด 28 ตุลาคม 2559 เวลา 11:33:36 125,299 อ่าน
TOP