สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า ทรงเก็บข้อมูลวิจัยด้านดาราศาสตร์

สมเด็จพระเทพ

สมเด็จพระเทพ

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าและทรงเก็บข้อมูลวิจัยด้านดาราศาสตร์ ณ หอดูดาวแห่งชาติ

          เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 18.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  เฝ้าฯ รับเสด็จ

          จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในอาคารควบคุมชั้น 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการดาราศาสตร์ไทยใต้ร่มพระบารมี เรื่องราวความสนพระราชหฤทัยด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในห้องควบคุมกล้องโทรทรรศน์ ทรงถ่ายภาพดาวยูเรนัส เนบิวลาปู และเนบิวลาคลีโอพัตรา จากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร และทรงถ่ายภาพเนบิวลาหัวม้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
          ทอดพระเนตรผลงานวิจัยจากกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ประกอบด้วย งานวิจัยด้านดาราจักรนอกระบบและนิวเคลียสดาราจักรกัมมันต์ งานวิจัยการไหวสะเทือนบนดาวฤกษ์ งานวิจัยด้านระบบดาวคู่และวิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของระบบดาวเคราะห์-ดาวฤกษ์ และงานวิจัยด้านดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

สมเด็จพระเทพ

          โอกาสนี้ ทรงเก็บข้อมูลงานวิจัยเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะผ่านกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติที่หอดูดาวเกาเหมยกู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นทอดพระเนตรโครงการพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซี โครงการบูรณาการระบบนิเวศและการอนุรักษ์ป่าไม้

          หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังดาดฟ้าของอาคารควบคุม ชั้น 3 เพื่อทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก เช่น กาแล็กซีแอนโดรเมดา  ดาวอังคาร เนบิวลานายพราน กระจุกดาวคู่ กระจุกดาวลูกไก่  และเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในหอดูดาว ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้าด้วยตาเปล่าผ่านช่องมองภาพ (Eyepiece) ของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร เช่น ดาวยูเรนัส ดาวไรเจล เนบิวลาคลีโอพัตรา เนบิวลานายพราน ฯลฯ

สมเด็จพระเทพ

          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารควบคุม ชั้น 1 ทอดพระเนตรโครงงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน จำนวน 6 โครงงาน จากโรงเรียนแกน้อยศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จำนวน 2 โครงงาน และโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สมเด็จพระเทพ

          หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เวลาประมาณ 21.00 น. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นล้นพ้น

สมเด็จพระเทพ

สมเด็จพระเทพ

สมเด็จพระเทพ

ภาพและข้อมูลจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรวัตถุท้องฟ้า ทรงเก็บข้อมูลวิจัยด้านดาราศาสตร์ โพสต์เมื่อ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09:33:26 แสดงความคิดเห็น