โปรดเกล้าฯ ให้ "กิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ" พ้นอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ

 ราชกิจจานุเบกษา

              สํานักนายกรัฐมนตรี มีประกาศให้  นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

              วันที่ 14 กันยายน 2560 มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตําแหน่งอัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการสํานักงานคดีแรงงาน) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 55 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548


              ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560

              ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ ให้ "กิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ" พ้นอัยการ-เรียกคืนเครื่องราชฯ โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2560 เวลา 14:11:59 28,009 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP