"สิงโตนอกคอก" คว้ารางวัลซีไรต์ 2560 ชื่นชมเนื้อหาท้าทายความคิด

รางวัลซีไรต์ 2560

           รวมเรื่องสั้น "สิงโตนอกคอก" คว้ารางวัลซีไรต์ 2560 ยกเนื้อหาท้าทายความคิดผู้อ่าน ภาษาง่ายแต่คมคาย

           วันที่ 6 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ได้พิจารณาแล้ว มีมติว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้แก่ รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท โดยมีคำประกาศรางวัล ดังนี้
           รวมเรื่องสั้น สิงโตนอกคอก ของ จิตานันท์ เหลืองเพียรสมุท ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวน 9 เรื่อง มีเนื้อหาหลากหลายที่ตั้งคำถามและวิพากษ์ความเป็นมนุษย์ อำนาจนิยม มายาคติของความรู้และความเชื่อในสังคม ท้าทายความคิดของผู้อ่าน ทำให้ย้อนกลับมาใคร่ครวญถึงสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก
 
           ด้านกลวิธีใช้การเล่าเรื่องแบบอุปมานิทัศน์ (allegory) ที่มีโครงสร้างของเรื่องซ้อนกันหลายชั้นอย่างสัมพันธ์กัน โดยเชื่อมโยงตัวบทอื่น ๆ เช่น ตำนานและเรื่องเล่าที่ผู้อ่านคุ้นเคย การสร้างตัวละครและฉากที่ไม่อยู่ในบริบทสังคมไทยเป็นการข้ามพรมแดนของการเล่าเรื่องไปสู่ความเป็นสากล ผู้เขียนใช้ภาษาในการเล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายทว่าลุ่มลึกและคมคาย จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รวมเรื่องสั้น "สิงโตนอกคอก" ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปีพุทธศักราช 2560


           สำหรับคณะกรรมการทั้งหมดลงนาม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี, นางกนกวลี กันไทยราษฎร์, นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม, รศ. ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, นายนิรันศักดิ์ บุญจันทร์, รศ. ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และนายอัศศิริ ธรรมโชติ

ภาพและข้อมูลจาก
คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ? รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
"สิงโตนอกคอก" คว้ารางวัลซีไรต์ 2560 ชื่นชมเนื้อหาท้าทายความคิด โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 17:54:22 แสดงความคิดเห็น