สภาพัฒน์ แจงไทยไม่ได้เหลื่อมล้ำสุดในโลก ตัวเลขไม่ห่างจากอังกฤษ - อเมริกา

       สภาพัฒน์ แจงไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงสุดในโลก ชี้รายงานไม่มีฐานข้อมูลละเอียด เผยไทยใช้เกณฑ์ธนาคารโลก พบไม่แตกต่างมากเมื่อเทียบประเทศพัฒนาแล้ว
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม

        วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ แถลงข่าวชี้แจงประเด็น เรื่อง ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในประเทศไทยกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการอ้างอิงข้อมูลจาก ซีเอส โกลบอล เวลท์ รีพอร์ต 2018 ระบุว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลก โดยยืนยันว่า ไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดในโลกแต่อย่างใด

        นายดนุชา ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาการวัดสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของไทยจะใช้วิธีการวัดตามมาตรฐานของธนาคารโลก โดยวัดจากดัชนี GINI Coefficient Index ซึ่งธนาคารโลก โดยการสำรวจล่าสุดในปี 2560 พบว่า ค่า GINI ด้านรายได้ของไทย มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจครั้งก่อนหน้า ส่วนความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงที่สุดและกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยที่สุด มีแนวโน้มแคบลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 25.10 เท่า ในปี 2550 เป็น 19.29 เท่า ในปี 2560

   
        ทั้งนี้ จากการจัดอันดับความเหลื่อมล้ำของประเทศต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยธนาคารโลก ครั้งล่าสุดไทยอยู่ที่ 0.36 และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหราชอาณาจักร อยู่ที่ 0.33 และสหรัฐอเมริกา อยู่ที่ 0.41 ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของไทยอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

        ส่วนกรณีการวัดความเหลื่อมล้ำของ ซีเอส โกลบอล เวลท์ รีพอร์ต 2018 เป็นการวัดการกระจายความมั่งคั่งโดยใช้ข้อมูลจากประเทศที่มีข้อมูลสมบูรณ์เพียง 35 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี สวีเดน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และจีน โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นประมาณการอย่างหยาบ เช่นเดียวกับอีก 133 ประเทศที่ไม่มีข้อมูลการถือครองความมั่งคั่ง ดังนั้นรายงานดังกล่าว อาจไม่สามารถสะท้อนสถานการณ์ของประเทศไทยได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับการวัดจากข้อมูลสำรวจจริงตามมาตรฐานของธนาคารโลก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สภาพัฒน์ แจงไทยไม่ได้เหลื่อมล้ำสุดในโลก ตัวเลขไม่ห่างจากอังกฤษ - อเมริกา โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 14:14:45 4,952 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP