พล.อ. ประยุทธ์ เผย คำขวัญวันเด็ก 2562 ให้ยึดมั่นพัฒนาตน พัฒนาชาติ

          คำขวัญวันเด็ก 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เผย คำขวัญวันเด็ก 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม ว่า เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ  
คำขวัญวันเด็ก 2562

          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งวันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม

          ส่วนสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กับเด็ก ๆ นั้นมีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 

คำขวัญวันเด็ก 2562

คำขวัญวันเด็ก 2562

          รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พล.อ. ประยุทธ์ เผย คำขวัญวันเด็ก 2562 ให้ยึดมั่นพัฒนาตน พัฒนาชาติ โพสต์เมื่อ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 15:00:41 34,231 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP