นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 5 อาชีพในฝันของเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล

         นิด้าโพล เผยผลสำรวจเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล เผยอาชีพในฝัน อาชีพส่วนตัวนำ ตามมาด้วย ครู, รับราชการ, หมอ, พยาบาล ด้านผู้ปกครองอยากให้รับราชการมากที่สุด

5 อาชีพในฝันของเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล
ภาพจาก workpointnews.com

         วันที่ 12 มกราคม 2562 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "เด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,270 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล

อาชีพในฝันที่เด็กและเยาวชนไทยอยากเป็นในยุคดิจิทัล

5 อาชีพในฝันของเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล

         อันดับ 1 อาชีพส่วนตัว (ค้าขาย เสริมสวย ฯลฯ)
         อันดับ 2 อาชีพครู/อาจารย์
         อันดับ 3 อาชีพรับราชการ (ไม่ระบุสาขา)
         อันดับ 4 อาชีพแพทย์/พยาบาล
         อันดับ 5 อาชีพวิศวกร/สถาปนิก/นักออกแบบดีไซน์


อาชีพที่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานเป็นในยุคดิจิทัล

         อันดับ 1 อาชีพรับราชการ (ไม่ระบุสาขา)
         อันดับ 2 อาชีพแพทย์/พยาบาล
         อันดับ 3 อาชีพอาชีพส่วนตัว (ค้าขาย เสริมสวย ฯลฯ)
         อันดับ 4 อาชีพครู/อาจารย์
         อันดับ 5 อาชีพนักธุรกิจ 


คุณสมบัติที่ดีของเด็กไทยในยุคดิจิทัล ตามความคิดเห็นของประชาชน

         ร้อยละ 39.69 ระบุว่า มีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบ
         ร้อยละ 38.03 ระบุว่า มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคม ไม่เห็นแก่ตัว
         ร้อยละ 36.38 ระบุว่า มีความอดทน อดกลั้น
         ร้อยละ 27.17 ระบุว่า รู้จักการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลที่ได้รับ
         ร้อยละ 26.69 ระบุว่า มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
         ร้อยละ 19.21 ระบุว่า หมั่นศึกษาหาข้อมูลหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียน
         ร้อยละ 16.61 ระบุว่า มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี
         ร้อยละ 12.83 ระบุว่า ไม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ต


ของขวัญวันเด็กด้านการศึกษาที่ต้องการจากรัฐบาลชุดใหม่


5 อาชีพในฝันของเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล

         ร้อยละ 30.00 ระบุว่า กระจายโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
         ร้อยละ 29.76 ระบุว่า โครงการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี
         ร้อยละ 19.69 ระบุว่า ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
         ร้อยละ 6.85 ระบุว่า พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
         ร้อยละ 3.23 ระบุว่า การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
         ร้อยละ 2.99 ระบุว่า แก้ปัญหาระบบแอดมิชชัน
         ร้อยละ 2.83 ระบุว่า กำจัดค่าแป๊ะเจี๊ยะ

ปัจจัย/เหตุผล ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน

         ร้อยละ 35.13 ระบุว่า การเดินทาง
         ร้อยละ 27.83 ระบุว่า บุคลากรในโรงเรียน (ครู และผู้บริหาร)
         ร้อยละ 24.69 ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียน
         ร้อยละ 21.66 ระบุว่า สถานที่และสภาพแวดล้อมดี
         ร้อยละ 20.20 ระบุว่า ความปลอดภัย
         ร้อยละ 14.93 ระบุว่า ชื่อเสียงโรงเรียน
         ร้อยละ 12.46 ระบุว่า หลักสูตรมีการสอนภาษาต่างประเทศ

ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการห้ามไม่ให้มีการสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

         ร้อยละ 52.41 ระบุว่า เห็นด้วย
         ร้อยละ 25.25 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
         ร้อยละ 18.86 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง
         ร้อยละ 2.58 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นิด้าโพล เผยผลสำรวจ 5 อาชีพในฝันของเด็กและเยาวชนไทยในยุคดิจิทัล โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2562 เวลา 19:54:16 7,246 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP