กกต. ไม่รองรับแคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรักษาชาติ ตั้งชุดไต่สวนปม กระทำการมิบังควร

           กกต. รองรับชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รวม 45 พรรค เว้น ไทยรักษาชาติ เตรียมตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีกระทำการมิบังควร หากผิดส่อโดนยุบพรรค
เลือกตั้ง 2562
ภาพจาก ไทยโพสต์

           วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประชุมพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้ รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี รวม 45 พรรค

           ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดํารงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดํารงตําแหน่งใด ๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           เบื้องต้นมีรายงานว่าทาง กกต. จะตั้งอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณี พรรคไทยรักษาชาติ กระทำการมิบังควร ว่าเข้าข่ายต้องยุบพรรคหรือไม่

เลือกตั้ง 2562
ภาพจาก ไทยโพสต์

เลือกตั้ง 2562

เลือกตั้ง 2562

เลือกตั้ง 2562

เลือกตั้ง 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ทวิตเตอร์ @ARMdhiravath
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กกต. ไม่รองรับแคนดิเดตนายกฯ พรรคไทยรักษาชาติ ตั้งชุดไต่สวนปม กระทำการมิบังควร โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:46:04 17,956 อ่าน
TOP