เผยหน้าที่ใหม่ บิ๊กโจ๊ก หลังโดนย้ายพ้นตำรวจ มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

          รู้จักหน้าที่ใหม่ บิ๊กโจ๊ก หลังโดนย้ายพ้นตำรวจ มาประจำสำนักนายกฯ ตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจําสำนักนายกรัฐมนตรี ย้อนอดีตที่ผ่านมา ตร. เคยโดนย้ายมาตำแหน่งข้าราชการพลเรือนแล้วหลายราย

        

บิ๊กโจ๊ก

         จากกรณีวันนี้ (9 เมษายน 2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่ง ตามที่ได้มีคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นั้น เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้า คสช. ดังกล่าว สั่งและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสํานักนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่งให้

          พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 และให้ขาดจากตําแหน่งหน้าที่ และอัตราเงินเดือนเดิม เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) โดยให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 


         ทั้งนี้ สำหรับตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นักบริหารระดับสูงนั้น หน้าที่หลัก ๆ คือการเป็นที่ปรึกษาแก่สำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่รัฐบาลจะมอบหมายหน้าที่ ว่าจะให้ปฏิบัติภารกิจใด

          ขณะเดียวกัน ไทยพีบีเอส ได้รายงานว่า ที่ผ่านมาในยุค คสช. ก็มีคำสั่งย้ายข้าราชการตำรวจมาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหลายราย เช่น วันที่ 27 มีนาคม 2561 หัวหน้า คสช. ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 73/2561 ให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี หลังพบว่ามีเรื่องร้องเรียนว่ามีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง และการดำเนินการทางวินัย โดยมีข้าราชการตำรวจถึง 13 นาย 

บิ๊กโจ๊ก

          วันที่ 27 กันยายน 2559 หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจมาตรา 44 รัฐธรรมนูญชั่วคราว ออกคำสั่งให้ พล.ต.อ. วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. พ้นจากตำแหน่ง โอนเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับ 11 ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 คสช. ออกคำสั่งที่ 7/2557 ย้าย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เผยหน้าที่ใหม่ บิ๊กโจ๊ก หลังโดนย้ายพ้นตำรวจ มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์เมื่อ 9 เมษายน 2562 เวลา 18:36:04 29,082 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP