x close

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลเอก ม.จ.จุลเจิม ยุคล พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

          โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ และยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ โดย ม.จ.จุลเจิม ยุคล เลื่อนยศจากพลตรีเป็นพลเอก


          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา มีการลงประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

          1. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 2

          2. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

          3. พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลเอก กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

          4. หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

          5. พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็น พลเอก กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 3

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

          ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบันอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ราชกิจจานุเบกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศพลเอก ม.จ.จุลเจิม ยุคล พร้อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัปเดตล่าสุด 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:34:52 35,041 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP