x close

มงคลกิตติ์ เผยปัญหาการศึกษาไทย กับวิธีแก้ 16 วิธี สไตล์อาจารย์เต้

          เต้ มงคลกิตติ์ เผยปัญหาการศึกษาไทยมีหลายส่วน ถ้าได้เข้าไปบริหารการศึกษาของชาติ ภายใน 6 เดือน ต้องเห็นผลเป็นรูปธรรม รวดเร็ว เร้าใจ

          วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่า ปัญหาการศึกษาไทยมีหลายส่วนด้วยกัน ถ้าได้มีโอกาสเข้าไปบริหารการศึกษาของชาติในอนาคต ศธ. ซึ่งมีหน่วยงานในกำกับ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สภาการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) การศึกษาเอกชน (สช.) สกสค. องค์การค้าของ สกสค. และคุรุสภา ภายใน 6 เดือน ผลงานต้องออกมาสำเร็จเป็นรูปธรรม ตามสไตล์ อ.เต้ 007 รวดเร็ว ปราดเปรียว เร้าใจ จะต้องดำเนินการดังนี้

          1. เราต้องดูแลเด็กตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-อนุบาล ช่วง 1.5-6 ขวบ อย่างดีที่สุด เป็นช่วงที่พัฒนาสมองดีที่สุด อาทิ อาหารเสริมสมอง ทักษะคิดวิเคราะห์ ความฉลาดทางอารมณ์ งบอุดหนุน บุคลากรต้องพร้อม

          2. จัดการเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนใหม่ ทุกระดับ กับขนาดโรงเรียนให้สอดคล้องกัน โดยไม่มีจุดรั่วไหลในการทุจริตงบรายหัวที่ซ้ำซ้อนกัน

          3. แก้ปัญหาราคาหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียน 9 ล้านคน อาทิ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ภาษาไทย ของสำนักวิชาการ สพฐ. ที่มีราคาแพงมากไม่สอดคล้องกับภาคเอกชนที่มีราคาถูก ทำให้ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นักเรียนได้หนังสือไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ ได้แค่ 3 สาระ เพิ่มภาระผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนค่าหนังสือรายหัวนักเรียน

          4. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับซึมซับอยู่ในสายเลือดของความเป็นชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานกว่าเกือบ 800 ปี

          5. แก้ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้าย ครู ผู้บริหาร ให้เกิดความยุติธรรม สุจริต เป็นธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดี

          6. การเลื่อนวิทยฐานะครู ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนักเรียนแรกเริ่มเปรียบเทียบปัจจุบัน โดยไม่ผูกติดกับการอบรมครู

          7. ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถแต่ละด้านไปให้ถึงที่สุด

          8. แก้ปัญหาขนาดห้องเรียนให้เหมาะสมกับคุณภาพผู้เรียน ไม่เกินห้องละ 20 คน (อนุบาล) ห้องละ 30 คน (ประถม) ห้องละ 40 คน (มัธยม) เป็นการกระจายทรัพยากรครู สถานที่ ภาระงานให้ได้ประสิทธิภาพ อีกอย่างเป็นการแก้ปัญหาแป๊ะเจี๊ยไปในตัว

          9. ส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา เพิ่มตลาดแรงงานเฉพาะด้าน ให้มีเงินเดือนตั้งแต่เรียน ปวช.1-3 รองรับกับงานภาคเอกชนที่มีคุณภาพ

          10. แก้ปัญหาหนี้สินครู โดยการตัดหนี้ดอกเบี้ยเดิม ตั้งธนาคารครู จ่ายหนี้เก่า เริ่มใหม่ ให้ดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5-4.5%

          11. แก้หนี้ องค์การค้าของ สกสค. กว่า 6 พันล้านบาท โดยการใช้ทรัพยากรเดิมให้คุ้มค่า รับงานหารายได้เพิ่ม ไม่ปลดพนักงานเก่า

          12. ปรับปรุงให้คุรุสภามีความเข้มแข็งในการควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ

          13. ปรับปรุง สกสค. ให้เพิ่มศักยภาพให้การดูแล ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น

          14. ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนมีความเข้มแข็ง เพื่อแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ

          15. เพิ่มศักยภาพสภาการศึกษา ให้เป็นมันสมองในการขับเคลื่อนการศึกษาภาพรวม

          16. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในโรงเรียนและสถานศึกษา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มงคลกิตติ์ เผยปัญหาการศึกษาไทย กับวิธีแก้ 16 วิธี สไตล์อาจารย์เต้ โพสต์เมื่อ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 22:10:02 13,065 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP