x close

โพลชี้ ปัญหาเศรษฐกิจทำคนไทยนอนไม่หลับ แนะเร่งแก้ให้คนไทยมีความสุข

            โพลชี้ ปัญหาเศรษฐกิจทำคนไทยนอนไม่หลับ รวมถึงปัญหาของสภาพที่นอน แนะ แก้ปัญหาเพื่อให้คนไทยมีความสุขจากการนอน

ปัญหาเศรษฐกิจทำคนไทยนอนไม่หลับ


            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักข่าว INN รายงานว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ปัญหาการนอนคนไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่า

            ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.1 ระบุว่า เมื่อถึงเวลานอนต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับ รองลงมาคือ ร้อยละ 48.2 ระบุว่า ตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจจะตื่นนอน และร้อยละ 34.5 ระบุว่า มีปัญหาสะดุ้งตื่นขณะหลับไปแล้ว

            นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.9 ระบุว่า ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคยตื่นขึ้นมา ปวดคอ ปวดหลัง ปวด ชา เมื่อยตามตัว ในขณะที่เพียงร้อยละ 9.1 ไม่เคยมีปัญหา

            ส่วนสาเหตุของการนอนไม่หลับสาเหตุใหญ่ ร้อยละ 96.5 ระบุว่า เป็นเพราะที่รองนอน ฟูก หมอน ร้อยละ 47.3 ระบุว่า ปัญหาเศรษฐกิจ ขัดสนเงินทอง รองลงมาคือร้อยละ 45.2 ปัญหาการทำงาน ร้อยละ 30.5 ปัญหาสภาพแวดล้อม ร้อยละ 20.6 ปัญหาการเมือง

            ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ปัญหาการนอนของคนไทยเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเท่าที่มีข้อมูลเคยพบว่าการนอนเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนมีความสุขสูงมาก แต่เมื่อคนไทยเกิดปัญหานอนไม่หลับจึงจำเป็นต้องดูหลาย ๆ ปัจจัย และโพลนี้ชี้ให้เห็นว่านอกจากที่รองนอน ฟูก หมอน เป็นสาเหตุสำคัญแล้ว ยังมีปัญหาเศรษฐกิจ การทำมาหากินขัดสน มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาตกงาน ปัญหาสภาพแวดล้อม และความเบื่อหน่ายต่อการเมืองที่ทำให้คนไทยคาดหวังสูง แต่เข้ามาก็มีแต่ความขัดแย้ง ยังไม่มีผลงานช่วยแก้ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจน

            ดังนั้น ถ้าจะเพิ่มความสุขให้คนไทย รัฐบาลอาจจะให้ความสนใจสนับสนุนให้คนไทยมีปัจจัยเกื้อหนุนความสุขจากการนอนให้มากขึ้น คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาการเมืองตามผลโพลที่ค้นพบล่าสุด และสนับสนุนให้ประชาชนมีที่รองนอน ฟูก หมอน ที่นอน ที่เอื้อต่อความสุขของคนไทย
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โพลชี้ ปัญหาเศรษฐกิจทำคนไทยนอนไม่หลับ แนะเร่งแก้ให้คนไทยมีความสุข โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2562 เวลา 16:04:17 2,515 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP