x close

บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้
ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

              ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 มี น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหาร พนักงานของ บมจ.ทีโอที พร้อมประชาชน จ.น่าน ได้เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้
ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

              นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า บมจ.ทีโอที ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2562 ได้กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่  9 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยได้จัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ อาคารส่วนบริการลูกค้าจังหวัดน่าน บมจ.ทีโอที ในวันที่  8 พฤศจิกายน 2562
ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

              ทั้งนี้ วัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน่าน มากว่า 600 ปี อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเนื่องจากองค์พระธาตุสูงถึง 2 เส้น หรือ 55.5 เมตร เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบองค์พระกฐินพระราชทาน ทีโอที ประจำปี 2562  โดยมียอดจำนวนเงินบริจาคกว่า 4 ล้านบาท

              นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระอันเป็นมงคลนี้ เป็นประจำทุกปี ทีโอที ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาในโครงการ "ชุดนี้ ทีโอที จัดให้" ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้เยาวชน เพื่อการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ ในปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 11 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท รวม 110,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียน

ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

             สำหรับ โครงการ "ชุดนี้ ทีโอที จัดให้" เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการศึกษาของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษา และเสริมสร้างให้เยาวชนได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญสร้างการพัฒนาให้กับประเทศ
ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
บมจ.ทีโอที ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน โพสต์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:57:42 1,459 อ่าน
TOP