x close

SMART Marketing การตลาดแนวใหม่ฉบับนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม

          น้องเติมยิ้มกลับมาแล้วจ้า ! วันนี้จะพาพี่ ๆ ทุกคนไปทำความรู้จักกับหลักการตลาดแบบ SMART Marketing ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สร้างความสุข เพิ่มรายได้ คืนรอยยิ้มให้กับคนไทย

SMART Marketing

          และแล้ว “นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม เดอะซีรีส์” ก็เดินทางมาถึงตอนที่ 3 หลังจากเริ่มต้นพาไปทัวร์นวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม คืนรอยยิ้มสู่ท้องถิ่น ฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชน รู้จักที่มาที่ไปของโครงการกันอย่างสนุกสนาน และในตอนที่ 2 น้องเติมยิ้มก็พาไปเที่ยวกันต่อกันที่ฟาร์มการเกษตรสุดทันสมัย ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแบบ SMART Farming (น้องเติมยิ้มตะลุย SMART Farming เพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรสุดทันสมัย)

          มาถึงในตอนที่ 3 นี้ น้องเติมยิ้มคนดีคนเดิม จะขอพาพี่ ๆ ออกเดินทางอีกครั้งไปยังชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย เรียนรู้เรื่องการตลาดแบบ SMART Marketing ของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ที่เข้าไปยกระดับสินค้าและการท่องเที่ยวที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านให้มีเอกลักษณ์ เปลี่ยนของบ้านให้กลายเป็นของแบรนด์ สามารถแข่งขันในตลาดได้ด้วยเทคโนโลยี เพิ่มช่องทางการประกอบอาชีพ เติมเต็มความสุข สร้างรายได้ ชาวบ้านในชุมชนกลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้ง หลังจากที่โดนวิกฤตโควิด 19 กลืนกินรอยยิ้มไปนาน ว่าแต่จะมีวิธีการอย่างไรนั้น ตามน้องเติมยิ้มไปดูพร้อม ๆ กันเลย

เติมรอยยิ้มสู่ชุมชนด้วย SMART Marketing
จากโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

          ก่อนจะไปพูดถึงหลักการตลาด SMART Marketing กัน น้องเติมยิ้มขอย้อนความหลังไปยังจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้มารู้จักกันก่อน

          จากปัญหาโควิด 19 ที่ยาวนาน ทำให้การท่องเที่ยวชะงัก และส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ พี่ป้าน้าอาต่างได้รับความเดือดร้อน หลายหน่วยงานจึงเร่งให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ จนเกิดเป็นโครงการดี ๆ เพื่อสังคม มาช่วยคลายทุกข์และกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้เพื่อนำมาเจือจุนในครัวเรือนและเศรษฐกิจให้คงอยู่ต่อไปได้ หนึ่งในนั้นก็คือ “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.” ที่มีเป้าหมายหลักในการคืนรอยยิ้มให้กับผู้คน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้นในระยะยาว เพราะถ้าชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พื้นที่เล็ก ๆ หลายจุดรวมกันก็จะทำให้ประเทศไทยกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

SMART Marketing

          โดยที่กลุ่ม ปตท. ได้ส่งทีมงานที่มีความรู้และได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง ลงพื้นที่ไปหาผลิตภัณฑ์ชุมชนและบริการต่าง ๆ นำมาปรับและพัฒนาให้มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน น่าสนใจ น่าดึงดูด และตรงกับความต้องการของตลาด มีการนำเอาเทคโนโลยีสื่อโซเชียลต่าง ๆ มาใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น

          รวมถึงการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเข้าไปสร้างความรู้ด้านการท่องเที่ยว ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน และยังคงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเองเอาไว้ ก่อนจะนำไปทำเป็นแผนการท่องเที่ยวในแพลตฟอร์มออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักและสนใจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และในที่สุดก็จะทำให้ชุมชนท้องถิ่นได้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้ง โดยรูปแบบ SMART Marketing ของโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มมี ดังนี้

1. Platform : เพิ่มช่องทางการตลาด

           นำเทคโนโลยีแบบดิจิทัลมาช่วยส่งเสริม เพิ่มศักยภาพในการตลาด และยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ มีการเพิ่มช่องทางตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ เช่น การทำเฟซบุ๊กแฟนเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ การขายสินค้าในเว็บขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

2. Product : การพัฒนาด้านสินค้าและการท่องเที่ยว

           ด้วยการดึงเอกลักษณ์ของสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างความแตกต่างให้โดดเด่น มีเรื่องราว เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด และเป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพว่าสะอาดปลอดภัย รวมถึงจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย

3. Profit : การบริหารจัดการผลตอบแทนและกำไร

          การวางแผนธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของสินค้าและบริการในชุมชน และสร้างโอกาสทางการแข่งขัน หรือจุดเด่นที่ดึงดูดให้มีการซื้อขาย รวมถึงการจัดทำข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต

SMART Marketing

           ถึงตอนนี้ พี่ ๆ พอจะรู้หลักการของ SMART Marketing กันไปบ้างแล้ว น้องเติมยิ้มจะขอยกตัวอย่างชุมชนที่ได้นำหลักคิดแบบ SMART Marketing เข้าไปพัฒนาสินค้าและการท่องเที่ยวชุมชน โดยร่วมกับโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มกลุ่ม ปตท. จนกลายเป็นชุมชนที่กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหนึ่ง ว่าแต่จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ตามน้องเติมยิ้มมาได้เลย

1. น้ำพริกเผาสับปะรดตราดสีทอง บ้านห้วยแร้ง จ.ตราด

SMART Marketing

SMART Marketing

           สับปะรดตราดสีทอง ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด เนื้อหวานกรอบ ที่เมื่อถึงหน้าเก็บเกี่ยว ผลผลิตมีเป็นจำนวนมากจนล้นตลาด ราคาตกต่ำ วิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยแร้ง จึงนำมาแปรรูปทำเป็น น้ำผึ้งเผาสับปะรด อร่อยถูกปาก ทั้งทาขนมปังปิ้งกินเป็นมื้อเช้า ผัดหอยลาย ปลาราดพริก หรือจะใช้เป็นน้ำสลัดกินกับผักสด ๆ ก็ได้รสชาติที่จัดจ้านเต็มรสชาติ ทางโครงการได้เข้าไปพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ โดยใช้หลัก SMART Martketing ดำเนินกระบวนการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการทำธุรกิจ โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีองค์ความรู้ในด้านการตลาด การบริหารต้นทุน รวมถึงช่วยพัฒนาสินค้าโดยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากเดิม 200 กรัม เป็น 100 กรัม เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และปรับเปลี่ยนโลโก้ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายทางออนไลน์ให้เพื่อขยายฐานให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย
SMART Marketing

SMART Marketing

SMART Marketing

2. การท่องเที่ยวชุมชน ตำบลลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง

SMART Marketing

SMART Marketing

           ชุมชนลำสินธุ์ จังหวัดพัทลุง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีผืนป่าธรรมชาติสวยงาม ผู้คนในชุมชนมีอุปนิสัยใจคอดีและอบอุ่น โครงการจึงเข้ามาพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT (Community – Based Tourism) เพื่อให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ให้มีความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ควรค่าแก่การมาเยือน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยหยิบยกเอาอาหารพื้นบ้านและผลไม้สด ๆ ของภาคใต้ มาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้คนที่อยากกินอาหารเมนูที่มีเฉพาะที่ชุมชนนี้เท่านั้นต้องมาเที่ยวที่นี่ โดยเมนูสำหรับมื้ออาหารเย็น จะเป็นเมนูสมุนไพร ที่ใช้ผักท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบหลัก อาหารพื้นบ้านภาคใต้จากสมุนไพรหลากหลายชนิด และผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาล

          นอกจากนี้ ทางโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ยังนำหลัก SMART Marketing ไปพัฒนาสินค้ามากกว่า 250 สินค้าทุกภาคทั่วประเทศ เช่น ผ้าทอลายขิด ผ้าทอมือพื้นเมืองขึ้นชื่อของจังหวัดอำนาจเจริญ น้ำมะดันจากจังหวัดนครนายก และผ้าทอมือซาวหลวงจากจังหวัดน่าน รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนในอีกหลายจังหวัดด้วย

SMART Marketing

SMART Marketing

           นับว่าเป็นโครงการดี ๆ ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกรและชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีความรู้ความสามารถ ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นที่ต้องการของตลาด และเพิ่มช่องทางการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการเพิ่มรายได้หาเลี้ยงตัวเอง รวมถึงส่งเสริมสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในชุมชน เพิ่มความรู้ในการท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้น เศรษฐกิจชุมชนของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
           พี่ ๆ เห็นแล้วก็คงคิดเหมือนกับน้องเติมยิ้มใช่ไหมว่า SMART Marketing เป็นหลักทางการตลาดที่สำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ให้ชุมชนสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น สร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมถึง SMART Farming ด้วย ที่มีส่วนช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ ในสังคมไทยได้เติบโต และพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
 

ขอบคุณข้อมูลจาก
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
SMART Marketing การตลาดแนวใหม่ฉบับนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม อัปเดตล่าสุด 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:51:16 1,693 อ่าน
TOP