x close

ด่วน ! ศาล รธน. กำหนดเขต "พื้นที่ปลอดภัย" ปมวินิจฉัยวาระฯ 8 ปี นายกฯ มีผล 1 ทุ่มวันนี้

 
             ศาลรัฐธรรมนูญ ออกประกาศพื้นที่ปลอดภัยปมวินิจฉัยวาระฯ 8 ปี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีผลตั้งแต่ 19.00 น. วันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 2565

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 ภาพจาก ข่าวช่อง 3

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 ภาพจาก รัฐบาลไทย

             วันที่ 29 กันยายน 2565 ประกาศศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง อาณาบริเวณ หรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย โดยประกาศระบุว่า ตามที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีรับคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ยื่นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร

             ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่ และออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในเวลา 15.00 น.

             ทางหน่วยงานความมั่นคงได้แจ้งต่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าจะมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุ หรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น เพื่อให้กระบวนการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงออกประกาศกำหนดให้อาณาบริเวณหรือพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ตามแนวเขตเป็นพื้นที่ชั้นนอกในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

             บุคคลและยานพาหนะที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ ต้องผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อราชการ และต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมา ตามวิธีการของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 3 ตุลาคม เวลา 06.00 น.

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ด่วน ! ศาล รธน. กำหนดเขต "พื้นที่ปลอดภัย" ปมวินิจฉัยวาระฯ 8 ปี นายกฯ มีผล 1 ทุ่มวันนี้ โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2565 เวลา 19:12:48 9,543 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP