ชวนเที่ยวงาน มหกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2551

มหกรรมรักการอ่าน          "มหกรรมรักการอ่าน" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 จัด ขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน นี้ ณ อาคาร 1-4 อิมแพค เมืองทองธานี ภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แบ่งเป็นเมืองย่อยๆ ได้แก่ เมืองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ดูแล, เมืองการศึกษาตลอดชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดูแล, การนำห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องสมุด กศน. ทีเคปาร์ค กทม.มานำเสนอ รวมถึงสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (อีทีวี) เพื่อให้เห็นว่าแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย และเชิญโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นใน 12 เขตตรวจราชการมานำเสนอด้วย

          นอกจากนี้ ยังมีเมืองแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้, นิทรรศการอุดมศึกษาเน้นการพัฒนานวัตกรรมในการอ่าน เช่น การใช้เทคโนโลยีไอซีทีเพื่อการอ่าน การใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการอ่านและเทคนิคการอ่านในประเทศต่างๆ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)รับผิดชอบ และเมืองแห่งแรงบันดาลใจ มีการนำอาร์-เรดิโอของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) มานำเสนอการอ่านเพื่อสอนให้เด็กอ่าน เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และกิจกรรมแข่งขันการอ่านต่างๆ การแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ และนำผลงานของแต่ละเมืองมาแสดงบนเวทีและเสวนาเชิงวิชาการ 

          งานนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะนำนักเรียนจากโรงเรียน ต่างๆ ในเขตพื้นการศึกษาทั่วประเทศมาเที่ยวงานและแจกคูปองให้ซื้อหนังสือคนละ 300 บาท รวมถึงมีการอบรมครูบรรณารักษ์จำนวน 91 โรงเรียน และให้งบครูบรรณารักษ์โรงเรียนละ 1 หมื่นบาท เพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน สพฐ.จะแจกคูปองซื้อหนังสือฟรีให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กเรียนจากโรงเรียน ทั่วประเทศในเวลา 4 วันที่จัดงานแบ่งเป็นวันละ 80 คน รวมทั้งสิ้น 400 คนขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 

ชวนเที่ยวงาน มหกรรมรักการอ่าน ประจำปี 2551 โพสต์เมื่อ 3 กันยายน 2551 เวลา 08:46:13 15,222 อ่าน แสดงความคิดเห็น