ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ กฎหมาย 7 ชั่วโคตรขัด รธน.          เช้าวันนี้ (6 พฤศจิกายน) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 ฉบับ ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทั้งที่องค์ประชุมไม่ครบ คือ  ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน, ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม หรือกฎหมาย 7ชั่วโคตร ที่สามารถเอาผิดกับนักการเมือง รวมทั้งภรรยา บุตร และญาติอื่นๆ ได้ถึง 84 คน และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี พยายามที่จะออกสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากออนไลน์ ซึ่งหากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติว่าพ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับ ขัดกับรัฐธรรมนูญจะมีผลทำให้ พ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับต้องตกไป

          ต่อมา คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาลงมติร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ตราขึ้นมีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ สนช.ตราขึ้นไม่ถูกต้อง จึงเป็นผลให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 154 วรรค 3 

         ส่วนร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เช่นกัน ว่าตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มีผลให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตกไป ตามมาตรา 154 วรรค 3 เช่นกัน


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต
 
 

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ กฎหมาย 7 ชั่วโคตรขัด รธน. โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16:00:35 20,614 อ่าน แสดงความคิดเห็น