x close

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ชนะลอยลำ คว้าเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.


ม.ร.ว.สุขุมพันธ์


          เมื่อเวลาประมาณ 02.40 น. วันนี้ (12 มกราคม) ถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)ว่า ได้มีการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 50 เขต ดังนี้ 

           อันดับ 1 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนน 934,602 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.41

           อันดับ 2 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคเพื่อไทย ได้ 611,669 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 29.72 

           อันดับ 3 คือ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ได้ 334,846 คะแนน 

           อันดับ 4 นายแก้วสรร อติโพธิ ได้ 144,779 คะแนน

           อันดับ 5 นางลีนา จังจรรจา ได้ 9,043 คะแนน 

           อันดับ 6 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล ได้ 6,017 คะแนน 

           อันดับ 7 นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์ ได้ 4,117 คะแนน 

           อันดับ 8 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ได้ 3,640 คะแนน

           อันดับ 9 นายกงจักร ใจดี ได้ 2,400 คะแนน 

           อันดับ 10 นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ ได้ 2,222 คะแนน 

           อันดับ 11 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ได้ 1,875 คะแนน 

           อันดับ 12 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ ได้ 1,431 คะแนน 

           อันดับ 13 นายอิสระ อมรเวช ได้ 922 คะแนน 

           อันดับ 14 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ ได้ 656 คะแนน 

          ส่วนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีทั้งสิ้น 2,120,721 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.10 จากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมด 4,150,103 คน ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งนี้ ต่ำกว่าครั้งที่แล้วที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ ประมาณร้อยละ 54 ส่วนบัตรดี มีทั้งสิ้น 2,058,219 ใบ บัตรเสียมี 16,107 ใบ และ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 46,395 ใบ

          ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับปัญหาการนับคะแนนของเขตพญาไท ที่นายยุรนันท์ได้ร้องเรียนหน่วยเลือกตั้งที่ 70 ของเขตพญาไท ว่า มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งก่อน จำนวน 1 หีบ และให้คณะกรรมการระงับการนับคะแนนในเขตพญาไท นั้น ทางคณะกรรมการได้มีมติให้นับคะแนนไปก่อน และจะมีการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ของกรุงเทพมหานครอีกครั้ง

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
 คุณชาย แจงนโยบายหลัก แก้ไขปัญหาความยากจน

         
วันนี้ (11 มกราคม) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หากได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม.จะรีบดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน ของคนในชุมชน พร้อมให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการประชุมแสดงความคิดเห็น ซึ่งตนเองจะเป็นผู้รับผิดชอบ และดำเนินการเอง โดยจะไม่มอบหมายงานให้รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ 

          "เพราะเห็นว่าการที่ตนเองได้เรียนรัฐศาสตร์มาเป็นเวลา 17 ปี ทำงานให้กับพรรคประชาธิปัตย์มาถึง 12 ปี อีกทั้งยังทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของชุมชน และสังคม ก็น่าจะเป็นบทพิสูจน์ได้ว่า ตนเองมีศักยภาพ และประสบการณ์มากพอที่จะทำงานด้านนี้เองได้" ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

          ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า การขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การพัฒนาในแบบที่ยั่งยืนนั้น สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องมีส่วนร่วมในสังคม โดยมีหน่วยงานราชการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน อย่างไรก็ตามนโยบายที่ตนเองจะทำนั้นได้มองไปจนถึงอนาคต 5-10 ปีด้วย

          ด้านนายไชยันต์ ไชยพร อาจารย์รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่ฯ กทม. ครั้งนี้ต้องยอมรับว่า คน กทม. มีทางเลือกน้อยมาก นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ก็ไม่โดดเด่น สังกัดพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคใหม่ ประชาชนจึงยังไม่แน่ใจในแนวทางของพรรค ส่วน ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ก็เป็นเพียงคนหนุ่มที่รู้จักใช้สื่อสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองเท่านั้น ไม่ได้เป็นความหวังของคน กทม. 

          อ.รัฐศาสตร์ กล่าวอีกว่า ส่วนนายแก้วสรร อติโพธิ ถือว่ามีนโยบายที่เป็นรูปธรรมที่สุด แต่กลับไม่สังกัดพรรค ทำให้ประชาชนไม่กล้าเลือก เพราะไม่มั่นใจว่าเลือกไปแล้วจะทำงานร่วมกับ สก.หรือ สข.ได้ จึงหันไปเลือก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เพราะถือเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด อย่างน้อยก็มีพรรคเป็นทีมงาน แต่ส่วนตัวของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ยังไม่ชัดเจน ในเรื่องนโยบายที่สามารถซื้อใจประชาชนได้ คะแนนครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนว่าคน กทม.นิยมชมชอบหรือเชื่อมั่นในประชาธิปัตย์มากขึ้น

          นายไชยยันต์ กล่าวด้วยว่า การเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ที่พรรคร่วมกวาดที่นั่งได้มากกว่าฝ่ายค้านว่า การที่มีที่นั่งมากกว่าฝ่ายค้านก็มาจากการรู้กัน หลีกทางให้กันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ส่วนตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ เพราะความมั่นคงของรัฐบาลชุดนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเสียงในสภา แต่ขึ้นกับกลุ่มก๊วนในรัฐบาลว่าจะประคองตัวไปได้นานแค่ไหน ขอให้จับตาดูการเติบโตของพรรคภูมิใจไทย และกลุ่มเพื่อนเนวิน เพราะพรรคนี้จะกุมชะตากรรมของรัฐบาลว่า จะมีอายุยืนนานเพียงใด

 เอ็กซิทโพล 3 สำนักให้ สุขุมพันธุ์ ชนะเลือกผู้ว่าฯ กทม.


ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร


          เอ็กซิทโพล 3 สำนักให้ "สุขุมพันธุ์" ชนะเลือกผู้ว่าฯ กทม. ทิ้ง ที่ 2"แซม" 20% "ปลื้ม" มาที่ 3 และ "แก้วสรร" ที่ 4

          
เอ็กซิทโพล  3 สำนักให้ "สุขุมพันธุ์" ชนะเลือกผู้ว่าฯ กทม. ด้านกกต.คาด 4 ทุ่มคืนนี้ทราบผลผู้ว่าฯกทม. จับตา "จำลอง-พจมาน" เลือกตั้งเขตเดียวกัน "โอ๊ค-เอม-อุ๊งอิ๊ง" ร่วมหย่อนบัตร "พล.อ.สุจินดา" ออกมาใช้สิทธิคนแรก หน่วย 76 ที่เขตดุสิต เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วุ่นลืมตู้หย่อนบัตรเลือกตั้งในรถแท็กซี่ "อภิสิทธิ์" เปรย หากได้ทำงานกับ "สุขุมพันธุ์" รู้ใจ-เข้าใจกันดี 

          หลังการปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเวลา 15.00 น. วันที่ 11 มกราคม ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้สิทธิหน้าคูหาเลือกตั้ง หรือเอ็กซิทโพล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยพบว่า อันดับ 1 ได้แก่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ 45.06% อันดับ 2 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ได้ 28.48% อันดับ 3 มล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ได้ 16.55% และ อันดับ 4 นายแก้วสรร อติโพธิ ได้ 5.66%

          ส่วนผลเอ็กซิทโพลของ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต อันดับ 1 ได้แก่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ 46.75% อันดับ 2 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ได้ 26.92% อันดับ 3 มล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ได้ 18.50% และอันดับ 4 นายแก้วสรร อติโพธิ ได้6.37%
          
          ขณะที่
เอ็กซิทโพลของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อันดับ 1 ได้แก่ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้ 44.74% อันดับ 2 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ได้ 28.11% อันดับ 3 มล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ได้ 15.89% และอันดับ 4 นายแก้วสรร อติโพธิ ได้7.06%

          อย่างไรก็ตาม หลังปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้สมัครหมายเลข 2 ออกมาแถลงข่าวว่า ไม่ต้องการออกความเห็นถึงผลเอ็กซิทโพลที่ชี้ว่า ตนเองมีคะแนนนำมาเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเป็นการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ และการนับคะแนนอย่างเป็นทางการก็ยังไม่สิ้นสุด ต้องรอให้มีความชัดเจนก่อน

          ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ยังกล่าวขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครที่ไปลงคะแนนให้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้ลงคะแนนให้ก็ไม่มีปัญหา ซึ่งถือได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพในสายตาตน พร้อมเห็นว่า การที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล ก็มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลคะแนนเลือกตั้งมากขึ้นด้วย

          ด้าน ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 8 เปิดใจกับสื่อมวลชนภายหลังผลเอ็กซิทโพลนั้นคะแนนมาในอันดับที่ 3 โดยกล่าวว่า หากผลคะแนนเป็นไปตามโพลบ่งชี้ว่า พรรคประชาธิปัตย์มีฐานเสียง และมีศรัทธาจากคนกรุงเทพมหานครอย่างแข็งแกร่งมากกว่าหลายคนคิด ในส่วนตัวภูมิใจกับทุกๆ คะแนนเสียงที่ได้รับ ซึ่งไม่รู้สึกเสียใจแต่รู้สึกภูมิใจกับทุกคะแนนเสียงที่ได้
 


 

 รายชื่อผู้สมัครชิงตำแหน่ง ผู้ว่า กทม. ปี 2552

          หมายเลข 1 คือ นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 
          หมายเลข 2 คือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
          หมายเลข 3 คือ นางลีนา จังจรรจา 
          หมายเลข 4 คือ นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 
          หมายเลข 5 คือ นายกงจักร ใจดี 
          หมายเลข 6 คือ ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ 
          หมายเลข 7 คือ นายอิสระ อมรเวช 
          หมายเลข 8 คือ ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล 
          หมายเลข 9 คือ นายวิทยา จังกอบพัฒนา 
          หมายเลข 10 คือ นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 
          หมายเลข 11 คือ นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ 
          หมายเลข 12 คือ นายแก้วสรร อติโพธิ 
          หมายเลข 13 คือ นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 
          หมายเลข 14 คือ นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์

เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

 แก้วสรร ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือก
 คุณปลื้ม ภูมิใจกับทุกคะแนน ไม่เสียใจหากพลาดเก้าอี้ฯผู้ว่า
 "แซม" ขอบคุณทุกคะแนน พร้อมยอมรับผล
 กกต.เตรียมสอบ"ลีน่าจัง"ทำผิด ก.ม.เลือกตั้งหรือไม่
 ลีน่า จัง สวมชุดดำทำพิธีเผาพริกเผาเกลือ
 เอ็กซิทโพลคุณชายสุขุมพันธุ์คว้าเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม.
 จำลอง-พจมาน โผล่เลือกผู้ว่าฯกทม.รร.เศรษฐเสถียร
 อีก 1 ชม.ปิดหีบยังไร้แวว'พจมาน-จำลอง'มาใช้สิทธิ์
 โอ๊ค เอม อุ๊งอิ๊ง เลือกผู้ว่าบอกพ่อสบายดี
 "เบิร์ด" ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ วอนปชช. ออกมาเลือกตั้ง

 นายกฯวอนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์ ไม่หวั่นเสื้อแดงระดมพล
 
เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.วุ่น ลืมตู้บัตรเลือกตั้งในแท็กซี่  
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 
  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ชนะลอยลำ คว้าเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. อัปเดตล่าสุด 12 มกราคม 2552 เวลา 12:08:21 41,422 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP