ประกาศแล้ว! ผล admission 52

ประกาศผล admission 52

 

ประกาศผลแอดมิชชั่น 6โมงเย็นวันนี้ เด็กเตรียมฯคะแนนสูงสุด (ไทยรัฐ)

        สกอ. พร้อมเปิดศูนย์เฉพาะกิจช่วยนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ไม่มีเงินลงทะเบียนเรียน เผยชื่อนักเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดในแต่ละคณะ เด็กเตรียมฯ คว้าคะแนนสูงสุด เข้านิติฯจุฬาฯ ขณะที่เด็กตาบอด 1 คนเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

        วันนี้ (7 พฤษภาคม)นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีความพร้อมที่จะประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่น ประจำปี 2552 แล้ว โดยจะประกาศผลทางเว็บไซด์ ของ สกอ. ที่ http://www.cuas.or.th/  ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยในปีนี้มีผู้สมัคร 119,446 คน ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 82,576 คน โดยจะสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 13-15 พฤษภาคมนี้

        สำหรับปีนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา จำนวน 10 ราย คือ

           นายรวินทร์ เหราบัตย์ จาก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนร้อยละ 89.24

           น.ส.กัญญารัตน์ อาจชน ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย ได้คะแนนสูงสุดของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนร้อยละ 88.41 

           นายธัชพล เพชรศิริพันธุ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 87.71 

           น.ส.บุญญาดา ปลั่งศิริ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 87.54 

           น.ส.ศศิลดา ศิริรุ่งเรือง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 87.07 

           น.ส.นันทิชา เรืองชัยนิคม ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 83.07 

           นายกรกวิน พิชญโยธิน ร.ร.บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร้อยละ 82.21 

           นายธีรวีร์ กุระเดชภพ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 82.12 

           นายศศิพงศ์ ลียวัฒนานุพงศ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร้อยละ 81.97 

           น.ส.พูนทรัพย์ อารีกิจ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบได้คะแนนสูงสุดของคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ร้อยละ 81.55

        นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนพิการทางสายตาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ 1 คน คือ นายสุวิช อินทรนุกูลกิจ สอบได้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สำหรับนักเรียนที่พลาดจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ยังมีโอกาสที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นๆ ที่ยังเปิดรับเพิ่มเติม อาทิ คณะสังคมศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์, ม.เชียงใหม่ รับคณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ โดยสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของ สกอ.

        รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สกอ. ยังได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาที่ยากจนปีการศึกษา 2552 โดยจะให้คำปรึกษากับนักศึกษาใหม่ในปีนี้ที่มีฐานะยากจน ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องเงินลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียม หอพัก ค่าครองชีพ เป็นต้น ทั้งเป็นช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินและอุปการะนักศึกษายากจน รวมทั้งให้คำปรึกษากับนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบแอดมิชชั่นด้วย โดยศูนย์นี้จะเปิดตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเป็นต้นไป เวลา 08.30 - 20.00 น. หมายเลข 0-2610-5416-17 และ CALL Center 0-2576-5555,0-2576-5777 สอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสอบถามการกู้ยืมเรียนได้ที กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. 0-2610-4888ขอขอบคุณข้อมูลจาก
  
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก cuas.or.th

ประกาศแล้ว! ผล admission 52 โพสต์เมื่อ 7 พฤษภาคม 2552 เวลา 14:33:30 36,613 อ่าน แสดงความคิดเห็น