x close

ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน เอกสาร ร.5 เป็นมรดกของโลก

ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน เอกสาร ร.5 เป็นมรดกของโลก

เอกสาร ร.5


ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน เอกสาร ร.5 เป็นมรดกของโลก (ไทยรัฐ)

          "ยูเนสโก" ไฟเขียวขึ้นทะเบียนเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 5 เป็นมรดกแห่งความทรงจำของโลก เลิกทาสจุดเปลี่ยนใหญ่ นับเป็นผลงานชิ้นที่ 2 ของไทยหลังศิลาจารึกพ่อขุน ...

        31ก.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก ม.ร.ว.รุจยา อาภากร กรรมการในคณะกรรมการว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำโลกของไทย ซึ่งเป็นผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศของโครงการมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the world) ที่ประเทศบาร์เบโดส เมื่อเย็นวันที่ 30 ก.ค.(ตามเวลาท้องถิ่น) ว่า ยูเนสโก ได้ประกาศรับรองให้เอกสารสำคัญของรัชการที่ 5 เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยแผนงานมรดกความทรงจำแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก ที่มีคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นประธาน เป็นผู้นำเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการ

          สำหรับการเสนอเอกสารสำคัญของรัชการที่ 5 เป็นมรดกความทรงจำของโลกนั้น นางศรีวิการ์ กล่าวอีกว่า เป็นเรื่องที่คณะกรรมการแผนงานว่าด้วยมรดกความทรงจำแห่งโลกได้เสนอให้ยูเนสโก พิจารณาเมื่อเดือน มี.ค. 2551 และได้ผ่านขั้นตอนต่างๆ ของยูเนสโกมาตั้งแต่ต้น จนถึงการนำเสนอในขั้นตอนสุดท้ายในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของโครงการ มรดกความทรงจำแห่งโลก ที่ประเทศบาร์เบโดส ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำมาส่งเสริม ให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ดีงาม เป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญ ที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนโยบายที่ทันสมัยตั้งแต่ อดีตกาล อีกทั้งการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ก็จะทำให้เด็กไทยได้รู้สึกภาคภูมิใจในความ เป็นไทย

          คุณหญิงแม้นมาส กล่าวว่า เอกสารดังกล่าวประกอบด้วยเอกสารการเลิกทาสและเอกสารอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้กรุงสยาม ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ทำให้ประเทศสามารถอยู่ในความสงบได้อย่างดี ได้แก่

           1.ระบบการจัดการศึกษา

            2.ระบบการสาธารณสุข

           3.ปรับปรุงสาธารณูปโภค ระบบการไปรษณีย์โทรเลข

           4.ระบบคมนาคม

            5.จัดระบบการบริหารราชการ เปลี่ยนจากเวียง วัง คลัง นา เป็น 12 กระทรวง 

           6.ปฏิรูประบบเศรษฐกิจทั้งหมด จัดเก็บภาษีเป็นระบบมากขึ้นและจัดกระทรวงการคลังเป็นครั้งแรก

           7.จัดระบบประปา ไฟฟ้าให้ทั่วถึง

           8.พระอัจฉริยภาพของพระองค์ด้านวรรณกรรม อาทิ พระราชนิพนธ์เงาะป่าไกลบ้าน

          โดยเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด 800,000 หน้า เก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และห้องสมุดแห่งชาติ ซึ่งเป็นเอกสารที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นสื่อสัมพันธ์กับประเทศที่เจริญแล้วได้ทั้งโลก ซึ่งเมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากมรดกแล้ว จะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งจะเผยแพร่ให้คนไทยและชาวโลกได้รับรู้มากขึ้น

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชการที่ 5 เป็นเอกสารของประเทศไทยชิ้นที่ 2 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกควาทรงจำของโลก ภายหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศให้ศิลาจารึกหลักที่1 ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2546 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการประกาศเป็นบุคคลสำคัญแห่งโลก ที่ยูเนสโกร่วมเฉลิมฉลองเมื่อปี 2544
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยูเนสโก ขึ้นทะเบียน เอกสาร ร.5 เป็นมรดกของโลก อัปเดตล่าสุด 1 สิงหาคม 2552 เวลา 16:14:51 16,153 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP