ค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่ใหม่ เงินเดือนละหมื่นบาท

ข้าราชการ
เปิดระเบียบค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่ใหม่ รอรับเหนาะ ๆ เดือนละหมื่นบาท (มติชนออนไลน์)

          ผู้สื่อข่าว "มติชนออนไลน์" รายงานว่า  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552 มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ 11 กันยายน 2552 โดยมีสาระสำคัญคือ การเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอัตรา ดังนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2552  ถึงวันที่ 30  กันยายน พ.ศ. 2553

          (ก) กำนัน ให้จ่ายเดือนละ 7,500  บาท
          (ข) ผู้ใหญ่บ้าน ให้จ่ายเดือนละ 6,000  บาท
          (ค) แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายเดือนละ 3,750 บาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2553  เป็นต้นไป

          (ก) กำนัน ให้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท
          (ข) ผู้ใหญ่บ้าน ให้จ่ายเดือนละ 8,000  บาท
          (ค) แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
                                                            ชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ค่าตอบแทนกำนัน-ผู้ใหญ่ใหม่ เงินเดือนละหมื่นบาท โพสต์เมื่อ 11 กันยายน 2552 เวลา 09:43:09 43,974 อ่าน แสดงความคิดเห็น