ภาพวาดชุดดอกไม้งามนามเพราะ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554


พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกคำขาวเชียงดาว

พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกจำปาทอง

พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกศรีจันทรา

พระฉายาลักษณ์ พระเทพ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554

ดอกมณฑา


พระฉายาลักษณ์"พระเทพ" ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554 (ไทยโพสต์)

          เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ. 2554 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ขอเชิญสั่งจองบัตรอวยพรกาชาดประจำปี 2554 ซึ่งได้อัญเชิญ "พระฉายาลักษณ์" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้สภากาชาดไทย นำมาจัดพิมพ์เป็นบัตรอวยพรกาชาดปี 2554

          สำหรับบัตรอวยพรอเนกประสงค์ ซึ่งสามารถใช้ส่งความสุขในโอกาสต่าง ๆ นอกเหนือจากเทศกาลปีใหม่ เป็นภาพวาดชุด "ดอกไม้งามนามเพราะ" ผลงานของอาจารย์สมาน คลังจัตุรัส มี 4 ภาพ ประกอบด้วย ดอกคำขาวเชียงดาว ดอกจำปาทอง ดอกศรีจันทรา และดอกมณฑา จำหน่ายในราคาใบละ 9 บาท หรือ โหลละ 85 บาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรนำสมทบทุนการดำเนินการภารกิจของสภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

          สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมส่งความสุขถึงบุคคลอันเป็นที่รักในเทศกาลปีใหม่ ปี 2554 หรือในโอกาสพิเศษอื่นๆ ด้วยการร่วมสั่งจองบัตรอวยพรกาชาดและบัตรอวยพรอเนกประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 โทร. 0-2254-1354, 0-2256-4441, 0-2256-4623, 0-2250-0311 โทรสาร 0-2250-0312 หรือที่เว็บไซต์ redcrossfundraising.orgขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สภากาชาดไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ภาพวาดชุดดอกไม้งามนามเพราะ ส.ค.ส. กาชาด ปี 2554 โพสต์เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10:02:32 25,614 อ่าน
TOP