ชาวกทม.เตรียมเฮ จ่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 5 - 9 บาท

ค่าจ้างขั้นต่ำ

มติบอร์ดค่าจ้างกทม.ขึ้นค่าแรงอีก5-9บาท (ไอเอ็นเอ็น)

          คณะอนุกรรมการค่าจ้าง กทม. เห็นชอบขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในกทม. อีก 5-9 บาทต่อวัน เล็งประชุมอีกครั้ง 28 มิ.ย. ก่อนสรุปตัวเลขสุดท้าย เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองค่าจ้างกลาง

          นางอำมร เชาวลิต ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในกรุงเทพมหานครเพิ่มอีก 5 - 9 บาทต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.32 - 4.19 และจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ เวลา 09.00 น. เพื่อสรุปตัวเลขสุดท้าย ก่อนเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองค่าจ้างกลางในวันที่ 29 มิถุนายน โดยที่คณะกรรมการค่าจ้างกลางจะประชุมเคาะค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

          ทั้งนี้ ที่ประชุมสรุปข้อมูลจากหน่วยต่าง ๆ พบว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 215 บาทต่อวัน ในขณะที่เงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.3 ค่าใช้จ่ายตามอัตภาพแรงงานอยู่ที่ 222.06 บาทต่อวัน ซึ่งหากเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำแล้วยังติดลบอยู่ 7.06 บาทต่อวัน ส่วนค่าใช้จ่ายตามคุณภาพอยู่ที่ 235.84 บาทต่อวัน เทียบค่าจ้างขั้นต่ำติดลบที่ 20.84 บาทต่อวันชาวกทม.เตรียมเฮ จ่อขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก 5 - 9 บาท โพสต์เมื่อ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 23:35:05 แสดงความคิดเห็น