ชาญ พวงเพ็ชร์ ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี


นายชาญ พวงเพ็ชร

นายชาญ พวงเพ็ชร


'ชาญ พวงเพ็ชร์'ชนะเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมฯ (ไอเอ็นเอ็น)

           ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี อย่างไม่เป็นทางการ อดีต ส.ส.สุเมธ สังกัดเพื่อไทย แพ้อดีตนายกฯ ชาญ

           ช่วงเย็นวานนี้ (22 เมษายน) นายเดชพล อินทร์คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยถึงคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ.ปทุมธานีอย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครนายก อบจ. มีจำนวน 5 ราย คือ...

หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ.
หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี อดีต ส.ส.เขต 5
หมายเลข 3 นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ
หมายเลข 4 นายชาญ หอมหวาน
หมายเลข 5 นายสมนึก สอนเนย

           หลังการปิดหีบการลงคะแนน เมื่อเวลา 15.00 น. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เริ่มทยอยนับคะแนน จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัดมี 1,057 หน่วย และเปิดเผยเมื่อเวลา 19.00 น. ว่า จำนวนผู้มีสิทธิเลือกจำนวน 720,858 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 346,484 คน รวมผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 48.06 %.ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวน 10,979 คน คิดเป็น 3.16 % บัตรเสีย จำนวน 6,327 ใบ คิดเป็น 1.82 % ส่วนผลการเลือกตั้ง มีดังนี้

หมายเลข 1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ อดีตนายก อบจ. ได้คะแนน 214,429 คะแนน
หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรี สุเมธ ฤทธาคนี อดีต สส.เขต 5  ได้คะแนน 110,974 คะแนน
หมายเลข 3 นายสุพจน์ ศรีสุวรรณ ได้คะแนน 2,032 คะแนน
หมายเลข 4 นายชาญ หอมหวาน ได้คะแนน 958 คะแนน
หมายเลข 5 นายสมนึก สอนเนย ได้คะแนน 958 คะแนน


ชาญ พวงเพ็ชร์ ชนะเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี โพสต์เมื่อ 23 เมษายน 2555 เวลา 07:41:26 แสดงความคิดเห็น