ภาพถ่ายสวย ๆ ในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

         สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น มืออาชีพ หรือสมัครเล่น ไม่ควรพลาดโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2554-2555 ที่สยามพารากอน ซึ่งเป็นโครงการประกวดภาพถ่ายชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 25 โดยในปีนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพถ่ายที่เข้ารอบทั้ง 12 ภาพไปแล้ว ซึ่งจะมีภาพที่สวยที่สุดเพียงภาพเดียวเท่านั้นที่ได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


มารู้จักที่มาของโครงการนี้กันก่อนดีกว่า

         โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำในทุก ๆ ปี โดยได้เริ่มโครงการนี้มีตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา โดยต้องการมุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ และที่สำคัญนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นสำหรับคณะผู้จัดงาน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพชนะเลิศด้วยพระองค์เอง

         ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้มีการสานต่อโครงการมาจนถึงปัจจุบัน และสำหรับในปีนี้ ได้มีการกำหนดหัวข้อการประกวดภาพถ่ายเพียงหัวข้อเดียว ภายใต้แนวคิด "เพื่อประโยชน์สุข" อันมีที่มาจากพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493

         อย่างไรก็ตาม การกำหนดโจทย์ที่มีเพียงหัวข้อเดียวนั้น ทำให้การประกวดในปีนี้แตกต่างจากทุกปีที่จะมีหัวข้อการประกวดย่อยอีก 6 หัวข้อ โดยผู้เข้าประกวดจะต้องถ่ายทอดเรื่องราว ด้วยมุมมองที่หลากหลายผ่านทางภาพถ่าย ซึ่งการประกวดในปีนี้ได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม - 31 มีนาคม 2555 ณ ที่ทำการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

         กระทั่ง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกภาพถ่ายที่เข้ารอบ จำนวน 12 ภาพ ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา และเตรียมนำขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยตัดสินภาพถ่าย 1 ภาพ ให้ได้รับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ส่วนภาพที่เหลือจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานอีก 5 ถ้วย และเหรียญทองเกียรติยศจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามลำดับคะแนน จากนั้นภาพของผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด จะถูกจัดทำเป็นหนังสือภาพที่ระลึก "ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2554-2555" เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อไป


12 ภาพที่ผ่านเข้ารอบ ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2554-2555


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "กลมกลืน" โดย วรดิเรก มรรคทรัพย์


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "เก็บผักจากโครงการหลวง" โดย สัญชัย บัวทรง


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ทรงพระเจริญ" โดย สุรีย์ พึ่งฉ่ำ


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "สะพานของพ่อ" โดย หรรษา ตั้งมั่นภูวดล


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ความสุขใต้ร่มพระบารมี" โดย พิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "พลังแห่งสงฆ์" โดย มงคล พิทักษ์หมู่


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ยอแห่งชีวิต" โดย เมธี มกรครรภ์


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ อยู่ใต้ร่ม คอยห่มดิน โดย ธนพล ประเสริฐสุข


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ทรงพระเจริญ" โดย เบียทรีส ศิรินันท์ธนานนท์


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "รู้รักสามัคคี" โดย พลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ทรัพย์บนดิน สินในน้ำ" โดย ปรีชา ศิริบูรณกิจ


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ย่างปลา" โดย ปูรณภัสสร กิจจินดารักษ์


รางวัลเหรียญเงินเกียรติยศ 6 รางวัล


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "เพียงพอก็พอเพียง" โดย คันธ์ชิต สิทธิผล


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ความสวยงามริมเขื่อน" โดย สัญชัย บัวทรง


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "วิถีชีวิตพอเพียง" โดย เอกรัตน์  เฉยฉิน
ชื่อภาพ "ข้ามคลอง" โดย สุรีย์ พึ่งฉ่ำ


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อประโยชน์สุขในอนาคต" โดย มานิต ลาภลือชัย


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน
ชื่อภาพ "วิถีชีวิตแห่งความสุข" โดย ปรีชา ศิริบูรณกิจรางวัลเหรียญทองแดงเกียรติยศ 10 รางวัล


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ปางอุ๋ง จากโครงการพระราชดำริ สู่แหล่งท่องเที่ยว" โดย สัญชัย บัวทรง


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "นาขั้นบันได (ทุ่งรวงทอง)" โดย ประสงค์ ไกรศักดาวัฒน์
ชื่อภาพ สะพานชั่วคราว" โดย วรรนธนี อภิวัฒนเสวี


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "กรุ่นไอดินเคล้ากลิ่นสตรอเบอร์รี่" โดย โกสินทร์ สุขุม


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "พลังงานสะอาดเพื่อการเกษตร" โดย วิรัช สวัสดี


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "การเลี้ยงแพะในศูนย์ส่งเสริมฯ" โดย ทวีศักดิ์ บุทธรักษา


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ประปาภูเขาช่วยเรามีสุข" โดย สุรีย์ พึ่งฉ่ำ


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "น้ำคือชีวิต" โดย ประสพ  มัจฉาชีพ


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "ต้นน้ำ" โดย จามิกร ศรีคำ


โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน

ชื่อภาพ "เลี้ยงปลา" ของนายวิรัช สวัสดี


รายละเอียดรางวัลถ้วยพระราชทาน

         - ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

         - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

         - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

         - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

         - ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท

         - ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท
  

ภาพถ่ายสวย ๆ ในโครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:41:56 แสดงความคิดเห็น