เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนสงสัยทุจริตงบน้ำท่วม


เอแบคโพล เผย ประชาชนสงสัยทุจริตงบน้ำท่วม


สรุปประเด็นข่าวโดยกระปุกดอทคอม
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
 
            เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนเคลือบแคลงการใช้จ่ายงบน้ำท่วมของรัฐบาล เชื่อหน่วยงานราชการโกง เห็นด้วยกับการตรวจสอบของ ป.ป.ท. ที่พบทุจริต แต่ประชาชนไม่กล้าเปิดโปง กลัวไม่ปลอดภัย แนะประหารชีวิตเจ้าหน้าที่รัฐงาบงบน้ำท่วม

            ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นงบภัยพิบัติ และการเพิ่มโทษขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นในสายตาประชาชน กรณีศึกษาตัวอย่างเฉพาะคนที่ติดตามข่าวการเมืองใน 17 จังหวัดของประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,542 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8 -12 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

            พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.4 เคลือบแคลงสงสัยการใช้จ่ายงบภัยพิบัติของหน่วยงานราชการของรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.8 ไม่เชื่อมั่นต่อหน่วยงานราชการในการใช้จ่ายงบประมาณภัยพิบัติว่าจะโปร่งใส นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.0 ระบุมีการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

            ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 90 หรือร้อยละ 94.9 ระบุว่า ควรติดประกาศเผยแพร่รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณภัยพิบัติให้สาธารณชนทราบ โดยเมื่อสอบถามว่า มีการทุจริตงบประมาณภัยพิบัติจริงตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ตรวจพบ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.8 คิดว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่นจริง

            ที่น่าเป็นห่วงคือ เมื่อถามถึงจำนวนผู้ใหญ่ที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทย คอยดูแลปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่ซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.4 ระบุว่า มีเหลือน้อยถึงไม่มีเลย ในขณะที่ร้อยละ 24.6 ระบุว่า ยังมีค่อนข้างมากถึงมาก

            เมื่อสอบถามถึงขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นหัวหน้าตนเองโดนโยกย้าย หลังจากออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่น พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.4 ระบุว่า เสียขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 กลัวภัยคุกคามถ้าออกมาเปิดโปงการทุจริตคอร์รัปชั่นในชุมชนของตนเอง เพราะรัฐบาลไม่จริงจังคุ้มครองพยานอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่รัฐเองยังไม่มั่นคง ไม่ปลอดภัย ในสังคมที่มีแต่โฆษณาชวนเชื่อ คนทำงานด้วยปากและได้ดี ปลอดภัย ไว้ใจใครไม่ได้ ยังไม่มีเสาหลักหรือผู้ใหญ่คนไหนของสังคมไทยที่เป็นต้นแบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่วนใหญ่มีประวัติไม่ซื่อสัตย์กันทั้งนั้น เป็นต้น

            อย่างไรก็ตาม ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.8 ระบุว่า ควรเพิ่มโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตคอร์รัปชั่นงบภัยพิบัติ เพราะหากินบนความทุกข์เดือดร้อนของประชาชน แก้ไขปรับปรุงตัวยาก จะได้เข็ดหลาบ จำ จะได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษ จะได้แก้ไขหรือหยุดคอร์รัปชั่นได้อย่างแท้จริง เป็นต้นอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เอแบคโพลล์ เผย ประชาชนสงสัยทุจริตงบน้ำท่วม โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2555 เวลา 08:16:22 แสดงความคิดเห็น