แอพแรกที่คุณเลือก

โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 3 แล้ว

ยิ่งลักษณ์ 3


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยมีเนื้อหาว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 ส.ค. 2554 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 9 ส.ค. 2554 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 18 ม.ค. 2555 นั้น

          บัดนี้ นายกฯ ได้กราบบังคมทูลฯ ว่ามีรัฐมนตรีลาออกบางตำแหน่ง สมควรปรับปรุง รัฐมนตรีบางตำแหน่งเพื่อความเหมาะสมและบังเกิดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 และมาตรา 183 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ รมต.พ้นจากความเป็น รัฐมนตรี และแต่งตั้ง รมต. ดังต่อไปนี้

1 . ให้ รมต. พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

         1.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกฯ

         2.นายวรวัจน์ เอื้อภิญญกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ

         3.นางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกฯ

         4.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง

         5.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์

         6.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม

         7.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม

         8.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ รมช.คมนาคม

         9.นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน

         10.นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์

         11.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์

         12.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย

         13.นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มหาดไทย

         14.นางสุกุล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม

         15.นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์

         16.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมช.ศึกษาธิการ

         17 นายศักดา คงเพชร รมช.ศึกษาธิการ

         18.นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข

         19.นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข

         และ 20.ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม

2.ให้แต่งตั้ง รมต. ดังต่อไปนี้

         1.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็น รองนายกฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง

         2.นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรองนายกฯ

         3.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายกฯ และ รมว.ศึกษาธิการ

         4.นายวราเทพ รัตนากร เป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ

         5.น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ

         6.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์

         7.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

         8.นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

         9.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ เป็น รมว.คมนาคม

         10.พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต เป็น รมช.คมนาคม

         11. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็น รมช.คมนาคม

         12.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล เป็น รมว.พลังงาน

         13.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็น รมช.พาณิชย์

         14.นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เป็น รมว.มหาดไทย

         15.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก เป็น รมช.มหาดไทย

         16.นายประชา ประสพดี เป็น รมช.มหาดไทย

         17.นายสนธยา คุณปลื้ม เป็น รมว.วัฒนธรรม

         18.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

         19.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช เป็น รมช.ศึกษาธิการ

         20.นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์ เป็น รมว.สาธารณสุข

         21.นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมช.สาธารณสุข

         22.นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็น รมว.อุตสาหกรรม

         และ 23.นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็น รมช.อุตสาหกรรม

         ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2555 เป็นปีที่ 67 ในรัชกาลปัจจุบัน

                                                                                   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
                                                                                   ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
โปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 3 แล้ว โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 17:00:06 แสดงความคิดเห็น