อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556


ครม. ไฟเขียว อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 อัตราภาษีใหม่
ตารางเปรียบเทียบภาษีที่เสียแบบเดิม กับ ภาษีที่เสียแบบใหม่ (ข้อมูลจาก @Teerat Ratanasevi)


อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556

ตารางเปรียบเทียบร้อยละภาษีที่เสียแบบเดิมกับภาษีที่เสียแบบใหม่
(ข้อมูลจาก @ThaiPBS, กรมสรรพากร)  เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก @Teerat Ratanasevi

          อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 อัตราภาษีใหม่ ครม. อนุมัติปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ คาดมีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ปี 2556 และ 2557

          วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2556) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ตามที่กระทรวงการ คลังเสนอมา โดยปรับการคำนวณเงินได้สุทธิจาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น พร้อมปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากอัตราสูงสุด 37 % เป็น 35 % มีผลบังคับใช้สำหรับเงินได้ปี 2556 และ 2557


สำหรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาที่มีการปรับเปลี่ยน มีรายละเอียด ดังนี้


          อัตราภาษีแบบเก่า

          ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-150,000 บาท/ปี ได้รับการยกเว้นภาษี

          ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 150,001-500,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 10 % ของรายได้สุทธิ

          ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 500,001-1,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 20 % ของรายได้สุทธิ

          ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 1,000,001-4,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 30 % ของรายได้สุทธิ

          ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 บาท/ปี ขึ้นไป จะเสียภาษี 37 % ของรายได้สุทธิ          อัตราภาษีแบบใหม่

           ผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-150,000 บาท/ปี ได้รับการยกเว้นภาษีตามเดิม ส่วนผู้มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 150,000-300,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 5 % ของรายได้สุทธิ

          ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 10 % ของรายได้สุทธิ

          ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 500,001-750,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 15 % ของรายได้สุทธิ

         
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 750,001-1,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 20 % ของรายได้สุทธิ

           ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 1,000,001-2,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 25 % ของรายได้สุทธิ

         
ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 2,000,001-4,000,000 บาท/ปี จะเสียภาษี 30 % ของรายได้สุทธิ

          ผู้ที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 บาท/ปี ขึ้นไป จะเสียภาษี 35 % ของรายได้สุทธิ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เว็บไซต์กรมสรรพากร


อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2556 โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 18:00:03 409,570 อ่าน แสดงความคิดเห็น