โปรดเกล้านายพล เม.ย. 56 ปรีชา จันทร์โอชา เป็นแม่ทัพภาคที่ 3


ปรีชา จันทร์โอชา
พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก เฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค3

          โปรดเกล้านายพล เม.ย. 56 แต่งตั้ง ปรีชา จันทร์โอชา เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 ทั้งหมด 232 อัตรา มีผลตั้งแต่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป
 
          วันนี้ (26 มีนาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารรับราชการประจำปี 2556 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้เป็นต้นไป ทั้งหมด 232 อัตรา โดยมีการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญดังนี้
 
          พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นแม่ทัพภาคที่ 3
         
พล.ท.สกล ชื่นตระกูล เป็นแม่ทัพภาคที่ 4

          พล.ต.สาธิต พิธรัตน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 3
          พล.ต.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3
          พล.ท.วลิต โรจนภักดี ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1
          พล.ต.ศุภกร สงวนชาติศรไกร เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังบำรุง
          พล.ท.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นรองเสนาธิการทหารบก
          พล.ท.สถิต แจ่มจำรัส แม่ทัพน้อยที่1 เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
          พล.ต.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

           พล.ต.ตุลา ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ เป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
          พล.ต.สมชาย ฤกษ์พิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่
          พล.ต.ศักดา สาลีพันธ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (อัตราพลโท)
          พล.ต.สุรศักดิ์ บุญศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นรองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
          พ.อ.สมโภชน์ วังแก้ว รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

          นอกจากนี้ ยังมีการปรับตำแหน่งชั้นนายพลที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ให้ได้รับอัตราพลเอก ตำแหน่งประจำผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ได้แก่

         
พล.ท.ชาญชัยณรงค์ ธนารุณ แม่ทัพภาคที่ 3
          พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4
          พล.ท.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
          พล.ท.ณัฐชัย ใบเงิน รองเสนาธิการทหาร
 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากโปรดเกล้านายพล เม.ย. 56 ปรีชา จันทร์โอชา เป็นแม่ทัพภาคที่ 3 โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2556 เวลา 10:59:10 แสดงความคิดเห็น