ความรู้รอบตัว...เรื่องราวภูมิศาสตร์กับความเป็นที่สุดของประเทศไทย


ความรู้รอบตัว

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

             คุณรู้จักประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน? ทุกคนคงบอกได้ว่า ประเทศไทยมีทั้งหมด 77 จังหวัด มีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน มีชายแดนติดกับพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย เป็นหนึ่งในชาติอาเซียน... นี่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใคร ๆ ก็ต้องรู้อยู่แล้วจริงไหมล่ะ

             แต่ถ้าถามแบบเจาะลึกลงไปสักหน่อย อย่างเช่นว่า รู้ไหมเอ่ย? จังหวัดไหนมีพื้นที่มากที่สุด จังหวัดไหนมีประชากรอาศัยอยู่น้อยที่สุด อำเภอไหนอยู่ทางตะวันตกสุด แล้วแม่น้ำสายไหนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เจอคำถามแบบนี้เข้าไปสงสัยว่าจะมีไม่กี่คนที่ตอบคำถามได้แบบฟันธง ถ้าใครเป็นหนึ่งในนั้น เห็นทีจะต้องเติมพลังสมองกันสักเล็กน้อย ด้วยการตามค้นหาคำตอบเรื่องราวที่สุดของประเทศไทยด้านภูมิศาสตร์ที่กระปุกดอทคอมรวบรวมมาบอกกัน จะได้รู้จักประเทศไทยที่เราอยู่ให้มากขึ้นกันไงล่ะจ๊ะ

             อ๊ะ...แต่ก่อนจะไปดูความเป็นที่สุดของประเทศไทย เราลองมาดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทยกันก่อนดีกว่า

             - ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศพม่า และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 51 ของโลก

             - คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติแบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ 9 จังหวัด, ภาคกลาง 21 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด, ภาคตะวันออก 7 จังหวัด, ภาคตะวันตก 5 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด ขณะที่ข้อมูลการแบ่งภาคของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น 6 ภาคเช่นกัน แต่จำนวนจังหวัดในแต่ละภาคจะแตกต่างไป คือ ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด, ภาคกลาง 9 จังหวัด, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด, ภาคตะวันออก 9 จังหวัด, ภาคตะวันตก 8 จังหวัด และภาคใต้ 14 จังหวัด

             - จากข้อมูลตามประกาศสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 64,456,695 คน เป็นเพศชาย 31,700,727 คน (ร้อยละ 49) เพศหญิง 32,755,968 คน (ร้อยละ 51)

             - หน่วยสืบราชการลับกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (CIA) คาดการณ์ไว้ว่า จำนวนประชากรของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 จะมีทั้งสิ้น 67,448,120 คน คิดเป็นอันดับที่ 20 ของโลก (ข้อมูลจาก CIA)

             - ประเทศไทยมีเมืองหลวงที่ชื่อยาวที่สุดในโลก คือ "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์"ที่สุดของประเทศไทยด้านภูมิศาสตร์

            - จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด : จังหวัดนครราชสีมา 20,493.964 ตารางกิโลเมตร ตามมาด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดกาญจนบุรี 19,483.148 ตารางกิโลเมตร ส่วนกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่เพียง 1,568.737 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 69 ของประเทศ หรือเล็กกว่าจังหวัดนครราชสีมา 13 เท่า (ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553)

            - จังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุด : จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่เพียง 416.707 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าจังหวัดนครราชสีมา ถึง 49 เท่า รองลงมาคือ จังหวัดภูเก็ต 543.034 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดนนทบุรี 622.303 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553)

            - จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด : กรุงเทพมหานคร จำนวน 5,673,560 คน (ตามประกาศสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

            - จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุด : ระนอง จำนวน 182,648 คน (ตามประกาศสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) คิดแล้วน้อยกว่ากรุงเทพมหานคร ถึง 31 เท่า

            - จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด : กรุงเทพมหานคร คิดเป็น 3,616 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ จังหวัดนนทบุรี คิดเป็น 1,834 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร และสมุทรปราการ คิดเป็น 1,218 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

            - จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน คิดเป็น 19.2 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ จังหวัดตาก 32.06 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร และจังหวัดน่าน 41.6 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลประชากรตามประกาศสำนักทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

            - จังหวัดที่ตั้งขึ้นล่าสุด : จังหวัดบึงกาฬ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

            - จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่นมากที่สุด : จังหวัดตาก และจังหวัดขอนแก่น ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ อีก 9 จังหวัด

            - จังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุด : จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 32 อำเภอ

            - จังหวัดที่มีอำเภอน้อยที่สุด :
มี 3 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม 3 อำเภอ (อำเภอเมืองสมุทรสงคราม, อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา) , จังหวัดสมุทรสาคร 3 อำเภอ (อำเภอเมืองสมุทรสาคร, อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว) และจังหวัดภูเก็ต 3 อำเภอ (อำเภอเมืองภูเก็ต, อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง),

            - จังหวัดที่มีอำเภอที่มีเขตติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทุกอำเภอ : จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            - จังหวัดที่มีอำเภอที่มีเขตติดต่อกับทะเลด้านอ่าวไทยทุกอำเภอ : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

            - อำเภอที่ตั้งอยู่ทางเหนือสุด : อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

            - อำเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุด : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            - อำเภอที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุด :
อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

            - อำเภอที่ตั้งอยู่ทางใต้สุด : 
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

            - อำเภอที่มีขนาดใหญ่ที่สุด : อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 4,325 ตารางกิโลเมตร

            - อำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุด : อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 17 ตารางกิโลเมตร

            - ส่วนที่ยาวที่สุดของไทย : จากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถึงอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระยะทาง 1,620 กิโลเมตร

            - ส่วนที่กว้างที่สุดของไทย : จากตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึงด่านเจดีย์สามองค์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 750 กิโลเมตร

            - ส่วนที่แคบที่สุดของไทย : ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กว้างเพียง 10.6 กิโลเมตร

            - บริเวณที่แคบที่สุดของคาบสมุทรภาคใต้ : คอคอดกระ จังหวัดระนอง กว้าง 50 กิโลเมตร

            - จังหวัดที่มีเกาะมากที่สุด : จังหวัดพังงา 155 เกาะ รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่ 154 เกาะ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 108 เกาะ

            - เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด : เกาะภูเก็ต พื้นที่ 543 ตารางกิโลเมตร 

            - ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุด : ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 1,040 ตารางกิโลเมตร

            - ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุด : บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ 132,737 ไร่

            - เทือกเขาที่ยาวที่สุดในประเทศไทย : เทือกเขาตะนาวศรี ยาวประมาณ 834 กิโลเมตร สูงประมาณ 1,500 เมตร

            - ยอดเขาที่สูงที่สุด : ยอดดอยอินทนนท์ ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร (ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช )

           - แม่น้ำที่ยาวที่สุด : แม่น้ำชี มีความยาว 765 กิโลเมตร ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

           - น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทย : น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก มีความสูงประมาณ 300 เมตร 

           นี่คือข้อมูลความรู้รอบตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่กระปุกดอทคอมหยิบมาฝากให้ได้จดจำกัน เผื่อใครมาถามลองภูมิจะได้ตอบได้แบบมั่นใจด้วยความภาคภูมิใจที่เราเองก็มีความรู้เหมือนกันนะ อิอิ


* แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 เมษายน เวลา 09.21 น.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วิกิพีเดีย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ราชบัณฑิตยสถานเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ความรู้รอบตัว...เรื่องราวภูมิศาสตร์กับความเป็นที่สุดของประเทศไทย โพสต์เมื่อ 11 เมษายน 2556 เวลา 10:11:50 144,533 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP