x close

ผู้ใช้สมาร์ทการ์ดเฮ! ถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าด้านเดียว ติดต่อราชการได้แล้ว

บัตรประชาชน สมาร์ทการ์ด


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
             กระทรวงมหาดไทย เผย ประชาชนที่ใช้บัตรสมาร์ทการ์ด สามารถถ่ายสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าเพียงด้านเดียวเพื่อยื่นเรื่องติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้แล้ว
 
             เมี่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา นายพินิจ เธียรธวัช ปลัดจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องถ่ายสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลังทุกครั้งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาบัตรโดยไม่จำเป็นนั้น
 
             จากการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกเอกสารราชการ ระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพิ่มมากขึ้น โดยรายการในบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจะมีรายการและรายละเอียดของรายการในบัตร เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร ปรากฏอยู่ด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียว ทั้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด และสถานที่ออกบัตร ฯลฯ โดยใต้รูปของผู้ถือบัตรยังมีเลขหมายคำขอ ซึ่งประกอบด้วยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทำบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนดจำนวน 4 หลัก, เลขแสดงจำนวนครั้งที่ทำบัตรของแต่ละบุคคลจำนวน 2 หลัก และเลขตรวจสอบความถูกต้องของการออกบัตรจำนวน 8 หลัก รวมทั้งสิ้น 14 หลักด้วย
 
             ขณะที่ด้านหลังของบัตรจะมีเพียงแค่รหัสการผลิตบัตร และรหัสกำกับบัตรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียน กระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร หรือขอคัดสำเนาบัตรเพื่อประกอบการพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนด้วยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้ใช้สมาร์ทการ์ดเฮ! ถ่ายสำเนาบัตรด้านหน้าด้านเดียว ติดต่อราชการได้แล้ว อัปเดตล่าสุด 0 543 เวลา 00:00:00 12,823 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP