สุทธิชัย สังขมณี ประวัติ ว่าที่อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่

 
สุทธิชัย สังขมณี ประวัติ ว่าที่อธิบดีกรรมสรรพากรคนใหม่

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  เฟซบุ๊ก กระทรวงการคลัง

          ประวัติ สุทธิชัย สังขมณี กับความเป็นมาในเส้นทางการทำงาน ก่อนจะมีมติจาก ครม. ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีสรรพากร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 2556

          สืบเนื่องเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง โดยแต่งตั้ง สุทธิชัย สังขมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และอดีตรองอธิบดีกรมสรรพากร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่แทน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

          การปรับเปลี่ยนตำแหน่งในครั้งนี้ ทำให้ชื่อของ นายสุทธิชัย สังขมณี ถูกจับตามองในแวดวงการเมืองมากขึ้น ดังนั้น ก่อนที่อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่นี้ จะนั่งเก้าอี้บัญชาการอย่างเต็มตัว เรามาดูประวัติ สุทธิชัย สังขมณี พร้อมเส้นทางการทำงานของเขากันก่อนดีกว่าค่ะ

          เมื่อปี 2522 นายสุทธิชัย สังขมณี  จบการศึกษาจาก คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จากนั้นในปี 2553 ได้ศึกษาต่อใน หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 67 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. และได้ศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อปี 2555 จนสำเร็จการศึกษา

          สำหรับเส้นทางการทำงานในกรมสรรพากรนั้น เริ่มต้นขึ้นในปี 2549 โดย นายสุทธิชัย สังขมณี  ได้ดำรงตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา ก่อนจะเลื่อนชั้นขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่การดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 3 ตำแหน่งรองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ไปจนถึงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทั่งล่าสุดที่ ครม. เพิ่งมีมติแต่งตั้งออกมาสด ๆ ร้อน ๆ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรรมสรรพากร


          อย่างไรก็ตาม นอกจากตำแหน่งงานในสายกระทรวงการคลังแล้ว ปัจจุบัน สุทธิชัย สังขมณี ในวัย 57 ปี ยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด, กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ประวัติการศึกษา นายสุทธิชัย สังขมณี

      ปี 2522 : คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

      ปี 2553 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 67 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

      ปี 2555 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำแหน่งทางราชการที่สำคัญในอดีต

      ปี 2549 : สรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา

      ปี 2551 : สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 3

      ปี 2555 : รองอธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

      ปี 2556 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่น ๆ

      ปี 2555 : กรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)

       ปี 2556 : กรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด และกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง

 

**หมายเหตุ : แก้ไขข้อมูลเมื่อเวลา 13.08 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2556


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
- กรมสรรพากร
- บริษัท ขนส่ง จำกัด
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สุทธิชัย สังขมณี ประวัติ ว่าที่อธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ โพสต์เมื่อ 28 สิงหาคม 2556 เวลา 18:10:55 18,290 อ่าน แสดงความคิดเห็น