โครงสร้างภาษีใหม่ อัตราเก็บภาษีลดลง เล็งลดหย่อนภาษีเพิ่ม


คลังเตรียมชง ครม. ปรับโครงสร้างภาษีใหม่ เก็บภาษีลดลง


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม


            กิตติรัตน์ เตรียมชง ครม. ออกพระราชกฤษฎีกาปรับโครงสร้างภาษีใหม่ให้ทันภายใน พ.ย. นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปีภาษี 56 เผยโครงสร้างใหม่เก็บภาษีลดลงจากเดิม

            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในเดือนนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) แก้ไขอัตราโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาฉบับใหม่ ให้มีผลบังคับใช้ได้ทันในปีภาษี 56 นี้ หลังจากที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ตามมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจากรัฐสภาได้ทัน

            โดย นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า การเสนอร่าง พ.ร.ฎ. นี้ ไม่ได้แก้ไขรายละเอียดอะไรเพิ่มเติม ยังคงใช้รูปแบบเดิมที่ ครม. เห็นชอบไปแล้ว โดยจะเป็นการผ่อนผันการเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำลง มั่นใจว่าจะผ่านความเห็นชอบ และสามารถบังคับใช้ทันในปีภาษี 56 อย่างแน่นอน

            ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง รายงานว่า การปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้ครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรในปีงบ 56 ประมาณ 27,000 ล้านบาท แต่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการบริโภค และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว โดยร่าง พ.ร.ฎ. ดังกล่าว ได้กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้สุทธิในจำนวนต่าง ๆ เสียภาษีตามอัตราต่อไปนี้

            ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี
            ตั้งแต่ 150,001-300,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 5%
            ตั้งแต่ 300,001-500,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 10%
            ตั้งแต่ 500,001-750,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 15%
            ตั้งแต่ 750,001-1,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 20%
            ตั้งแต่ 1,000,000-2,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 25%
            ตั้งแต่ 2,000,000-4,000,000 บาท เสียภาษีในอัตรา 30%
            ตั้งแต่ 4,000,000 บาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 35%

            สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญเสียในอัตรา 20% ขณะที่คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้เสียภาษีจากรายได้พึงประเมิน 20% เช่นกัน โดยให้มีผลบังคับใช้ในปีภาษี 56 ที่จะยื่นในปี 57 เป็นต้นไป

            นอกจากนี้ นายกิตติรัตน์ ยังกล่าวว่า ในส่วนของข้อเสนอให้เพิ่มวงเงินรายจ่ายเพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมที่หักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปี เพิ่มเป็น 120,000 บาทต่อปี เพื่อใช้หักจากรายได้ประจำปีนั้น ยังไม่ได้เสนอให้ ครม. พิจารณา เพราะต้องพิจารณาความเหมาะสมก่อนอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

โครงสร้างภาษีใหม่ อัตราเก็บภาษีลดลง เล็งลดหย่อนภาษีเพิ่ม โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08:42:51 12,110 อ่าน แสดงความคิดเห็น