x close

เลือกตั้ง 2557 กกต. เผยคนทั่วประเทศมาใช้สิทธิ 45.84%-ลำพูนแชมป์


เลือกตั้ง 2557 กกต. เผยคนทั่วประเทศมาใช้สิทธิ 45.84%-ลำพูนแชมป์

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม 
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  ‏@MorningNewsTV3

            เลือกตั้ง 2557 กกต. สรุปตัวเลขผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ มี 45.84% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด แต่ไม่รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน 9 จังหวัดใต้ ที่เปิดหีบไม่ได้ ขณะที่คนลำพูนออกมาใช้สิทธิมากที่สุด คือ 72.80%

            เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดเผยสถิติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ทั่วประเทศ พบว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 20,468,646 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 44,649,742 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งในจำนวนนี้ ไม่รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 9 จังหวัดภาคใต้ ที่ประกาศงดลงคะแนนทั้งจังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต พัทลุง สงขลา และตรัง

            ขณะเดียวกัน นายภุชงค์ ยังระบุด้วยว่า ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาสามารถเปิดลงคะแนนได้ 59 จังหวัด รวม 308 เขตเลือกตั้ง และเปิดการเลือกตั้งไม่ได้ 18 จังหวัด รวม 67 เขตเลือกตั้ง โดยจังหวัดที่จัดการเลือกตั้งได้และมีผู้ออกมาใช้สิทธิมากที่สุด คือ จังหวัดลำพูน มาใช้สิทธิจำนวน 241,209 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80

            ส่วนจังหวัดในภาคใต้สามารถเปิดเลือกตั้งได้บางส่วน พบว่า จังหวัดนราธิวาส มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากที่สุด จำนวน 232,790 คน คิดเป็นร้อยละ 45.86 ขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้มาใช้สิทธิน้อยที่สุด เพียง 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11

สำหรับจำนวนผู้มาใช้สิทธิจังหวัดต่าง ๆ มีดังนี้

          1. กรุงเทพมหานคร มีผู้มีสิทธิ จำนวน 4,369,120 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน1,143,667 คน คิดเป็นร้อยละ 26.18 

          2. กาญจนบุรี  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 599,147 คน มีผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน 149,786 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00

          3. จันทบุรี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 400,849 คน มีผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน 137,184 คน คิดเป็นร้อยละ 34.22

          4. ฉะเชิงเทรา  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 522,929 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 247,241 คน คิดเป็นร้อยละ 47.28

          5. ชลบุรี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,001,146 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 283,010 คน คิดเป็นร้อยละ 28.27

          6. ชัยนาท มีผู้มีสิทธิ จำนวน 262,953 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 127,084 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33

          7. ตราด มีผู้มีสิทธิ จำนวน 165,398 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 49,620 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00

          8. นครนายก มีผู้มีสิทธิ จำนวน 198,271 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 87,219  คน คิดเป็นร้อยละ43.99

          9.นครปฐม มีผู้มีสิทธิ จำนวน 680,624 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 272,250 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00

          10. นนทบุรี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 904,394 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 406,977 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00

          11. ปทุมธานี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 801,561 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 360,702 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00

          12. ปราจีนบุรี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 355,606 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 178,066 คน คิดเป็นร้อยละ 50.07

          13. พระนครศรีอยุธยา มีผู้มีสิทธิ จำนวน614,410 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 314,183คน คิดเป็นร้อยละ 51.14

          14. เพชรบุรี  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 334,192 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 97,883 คน คิดเป็นร้อยละ29.29

          15.ระยอง มีผู้มีสิทธิ จำนวน 456,066 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 118,900 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.07

          16.ราชบุรี  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 651,223 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 293,050 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00

          17. ลพบุรี  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 571,245 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 281,307 คน คิดเป็นร้อยละ 49.24

          18. สมุทรปราการ มีผู้มีสิทธิ จำนวน 944,294คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 330,502 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00

          19. สมุทรสงคราม มีผู้มีสิทธิ จำนวน 153,883คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 37,650 คน คิดเป็นร้อยละ 24.47

          20. สมุทรสาคร  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 385,863 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 131,095 คน คิดเป็นร้อยละ 33.97

          21. สระแก้ว  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 405,558 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 202,779 คน คิดเป็นร้อยละ50.00

          22. สระบุรี  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 476,275 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 238,138 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00

          23. สิงห์บุรี  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 168,864 คน มีผู้มาใช้สิทธิ  83,565 คน คิดเป็นร้อยละ 49.49

          24. สุพรรณบุรี  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 644,940 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 360,873 คน คิดเป็นร้อยละ 55.95

          25. อ่างทอง  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 222,503 คน มีผู้มาใช้สิทธิ  132,185 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41

          26. อุทัยธานี  มีผู้มีสิทธิ  จำนวน 252,946 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 109,375 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24

          27. กำแพงเพชร  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 548,674 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 202,798 คน คิดเป็นร้อยละ 36.96

          28. เชียงราย มีผู้มีสิทธิ จำนวน 889,889 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 507,419 คน คิดเป็นร้อยละ 57.02

          29 .เชียงใหม่  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,251,590 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 684,591 คน คิดเป็นร้อยละ 54.70

          30. ตาก มีผู้มีสิทธิ จำนวน 356,504 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 213,902 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00

          31. นครสวรรค์ มีผู้มีสิทธิ จำนวน 827,193 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 339,560 คน คิดเป็นร้อยละ 41.05

          32. น่าน มีผู้มีสิทธิ จำนวน 377,101 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 194,935 คน คิดเป็นร้อยละ 51.69

          33. พิจิตร มีผู้มีสิทธิ จำนวน 443,447 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 172,442 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89

          34. พิษณุโลก มีผู้มีสิทธิ จำนวน 666,427 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 299,892 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00

          35. เพชรบูรณ์  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 761,981 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 329,111 คน คิดเป็นร้อยละ 43.19

          36. แพร่ มีผู้มีสิทธิ จำนวน3 72,858 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 233,114คน คิดเป็นร้อยละ 62.52 

          37. พะเยา มีผู้มีสิทธิ จำนวน 394,041 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 244,792 คน คิดเป็นร้อยละ 62.12

          38. แม่ฮ่องสอน มีผู้มีสิทธิ จำนวน 160,829คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 103,863 คน คิดเป็นร้อยละ 64.58

          39. ลำปาง มีผู้มีสิทธิ จำนวน 619,215 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 393,062 คน คิดเป็นร้อยละ 63.48

          40. ลำพูน มีผู้มีสิทธิ จำนวน 331,343 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 241,209 คน คิดเป็นร้อยละ 72.80

          41. สุโขทัย มีผู้มีสิทธิ จำนวน 438,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 220,834 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31

          42. อุตรดิตถ์ มีผู้มีสิทธิ จำนวน 363,116 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 182,878 คน คิดเป็นร้อยละ 50.36

          43. กาฬสินธุ์ มีผู้มีสิทธิ จำนวน 756,333 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 428,437 คน คิดเป็นร้อยละ 56.65

          44. ขอนแก่น มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,381,002คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 757,640 คน คิดเป็นร้อยละ 54.86

          45. ชัยภูมิ มีผู้มีสิทธิ จำนวน 867,363 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 478,822 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20

          46. นครพนม มีผู้มีสิทธิ จำนวน 530,501 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 305,048 คน คิดเป็นร้อยละ 57.50

          47. นครราชสีมา มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,994,802คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 1,112,469 คน คิดเป็นร้อยละ 55.77

          48. บึงกาฬ  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 305,182 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 213,627 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00

          49. บุรีรัมย์  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,164,126 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 581,603 คน คิดเป็นร้อยละ 49.96

          50. มหาสารคาม มีผู้มีสิทธิ จำนวน 714,450คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 411,501 คน คิดเป็นร้อยละ 57.60

          51. มุกดาหาร มีผู้มีสิทธิ จำนวน 257,799 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 167,569 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00

          52. ยโสธร  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 419,524 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 244,708 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33

          53. ร้อยเอ็ด มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,017,852 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 539,024 คน คิดเป็นร้อยละ 52.96

          54. เลย มีผู้มีสิทธิ จำนวน 483,969 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 296,431 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25

          55. ศรีษะเกษ  มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,098,960คน มีผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  589,344 คน คิดเป็นร้อยละ 53.63

          56. สกลนคร มีผู้มีสิทธิ  จำนวน  849,835 คน มีผู้มาใช้สิทธิ   จำนวน  467,409 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00

          57. สุรินทร์ มีผู้มีสิทธิ  จำนวน 1,031,137 คน มีผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน  520,525 คน คิดเป็นร้อยละ 50.48

          58. หนองคาย มีผู้มีสิทธิ จำนวน 386,073 คน ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 219,289 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80

          59. หนองบัวลำภู มีผู้มีสิทธิ จำนวน  382,095คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 277,018 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50

          60. อำนาจเจริญ มีผู้มีสิทธิ จำนวน 285,095คน มีผู้มาใช้สิทธิ  จำนวน 142,413 คน คิดเป็นร้อยละ 49.95

          61. อุดรธานี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,169,246 คน ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 637,438 คน คิดเป็นร้อยละ 54.52

          62. อุบลราชธานี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 1,360,684 ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 754,554 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45

          63. นครศรีธรรมราช มีผู้มีสิทธิ จำนวน1,153,060 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 0.11

          64. นราธิวาส มีผู้มีสิทธิ จำนวน 509,604 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 232,790 คน คิดเป็นร้อยละ 45.68

          65. ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้มีสิทธิ จำนวน389,471 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 55,818 คน คิดเป็นร้อยละ 14.33

          66. ปัตตานี มีผู้มีสิทธิ จำนวน 447,270 คน ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 182,614 คน คิดเป็นร้อยละ40.83

          67. ยะลา มีผู้มีสิทธิ จำนวน  311,603 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 101,604 คน คิดเป็นร้อยละ32.61

          68. สตูล มีผู้มีสิทธิ จำนวน  35,318 คน ผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 10,966 คน คิดเป็นร้อยละ 31.05

          ส่วนที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี งดการลงคะแนน 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เลือกตั้ง 2557 กกต. เผยคนทั่วประเทศมาใช้สิทธิ 45.84%-ลำพูนแชมป์ อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 22:50:06 81,310 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP