กทม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด !! สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือก่อการร้ายกทม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือก่อการร้าย

         กทม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด !! สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือก่อการร้าย จับตาสถานที่ราชการ สถานีรถไฟฟ้า เตรียมรถดับเพลิง-รถพยาบาล

         เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีรายงานว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เลขที่ นร. 5116.1/11 ถึง รองปลัดกรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการ-หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.), หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร, เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร, เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, อำนวยการเขต, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร         โดยหนังสือระบุว่า ด้วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในกรุงเทพมหานคร (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางผุสดี ตามไท รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้สั่งการในการประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

         1. ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอย่างเข้มงวด จัดระบบสื่อสารให้สามารถติดต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

         2. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง รถไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงตามที่ร้องขอ 

         3. สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เวชภัณฑ์ โรงพยาบาล รถพยาบาล รถศูนย์เอราวัณ รวมทั้งประสานงานเครือข่ายให้พร้อมปฏิบัติงาน 

         4. สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และบันทึกเหตุการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

         5. สำนักเทศกิจ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ การดูแลเพื่อความสะดวกด้านการจราจร ความเดือดร้อนของประชาชน 

         6. สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมรถน้ำ รถสุขาเคลื่อนที่ ให้พร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         7. สำนักงานเขตดำเนินการดังนี้ - จัดเจ้าหน้าที่สังเกต ตรวจตราดูแลความปลอดภัยของอาคารสำนักงานเขต สถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ เขตพระราชฐาน บ้านของบุคคลสำคัญในพื้นที่ ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส รถบีอาร์ที และแหล่งชุมชนทุกแห่ง 

         - กำชับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ให้สังเกต ตรึกตรอง หากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัย แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ตรวจสอบ รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบโดยทันที 

         - ประสานเครือข่ายภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครชุมชนเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ประกอบการหอพัก บ้านเช่า ห้องเช่า คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ ฯลฯ ร่วมเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย วัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ 

         - ประสานกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ในสถานที่ที่มีประชาชนอยู่ร่วมกันหนาแน่น เช่น ศุนย์การค้า สถานีรถไฟฟ้า สถานีขนส่ง ฯลฯ บริเวณที่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น ถนนคนเดิน ตลาดนัด หรืองานเทศกาลสำคัญ ๆ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นกรณีพิเศษ ทั้งบูรณาการกล้องวงจรปิด (ซีซีทีวี) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

         - ประสานชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบในพื้นที่ให้รับทราบ ในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังให้ดำเนินการทันที 

         ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานและส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินการตามหนังสือ กอ.รมน.กทม. ที่ นร.5116.1/88 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องแนวทางปฎิบัติในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ จากการก่อวินาศกรรมด้วยวัตถุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่หากมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ให้รายงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและปลัดกรุงเทพมหานครทราบทันที สำเนาแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียนทราบ ทางโทรสารหมายเลข 02-224-2941


กทม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือก่อการร้าย

กทม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือก่อการร้าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กทม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด !! สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือก่อการร้าย โพสต์เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:55:08 890,047 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: กทม. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด !! สั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือก่อการร้าย ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP