ผู้ว่าฯ จันทบุรี โชว์สปิริตขอลาออก หลังใช้คำผิดในหนังสือต้อนรับ บิ๊กตู่


นายวิทูรัช ศรีนาม

           พ่อเมืองจันทบุรี ยื่นหนังสือลาออก ปมใช้ถ้อยคำผิดลงหนังสือต้อนรับนายกฯ ระบุทำเพื่อรักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูล

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ จากกรณีความคลาดเคลื่อนในการใช้ถ้อยคำในหนังสือ "มอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี"

           ถ้อยคำ นายวิทูรัช ในหนังสือลาออก ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดจันทบุรีได้ดำเนินการแก้ไขคำสั่งที่มีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำบางคำ และได้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วนั้น เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศของวงศ์ตระกูล และตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้าจึงขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

นายวิทูรัช ศรีนาม

           รายงานระบุว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ นายวิทูรัช ลงนามหนังสือคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องมอบหมายภารกิจการเตรียมการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี ที่ระบุว่า

           "ด้วยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชนและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 จ.จันทบุรี เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ให้สำเร็จเรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

นายวิทูรัช ศรีนามภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก Tanapat Boonya
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้ว่าฯ จันทบุรี โชว์สปิริตขอลาออก หลังใช้คำผิดในหนังสือต้อนรับ บิ๊กตู่ โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:14:11 20,882 อ่าน
TOP