x close

สพท. ร้องสอบสวน จนท. ปมใช้ความรุนแรงกับอาสาฯ แพทย์ - ม็อบ จี้ลงโทษคนกระทำผิด

          สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย เรียกร้องให้ดำเนินการสอบสวน ทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีใช้ความรุนแรงกับอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ชุมนุม ม็อบ 13 กุมภา

สพท. ร้องสอบสวน จนท. ปมใช้ความรุนแรงกับอาสาฯ แพทย์ - ม็อบ จี้ลงโทษคนกระทำผิด
ภาพจาก Jack TAYLOR / AFP

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เรื่อง ขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการสืบสวนอย่างโปร่งใส และทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กรณีการใช้ความรุนแรงแก่อาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ชุมนุม


          ตามที่มีการชุมนุมทางการเมือง ณ ศาลฎีกา ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ 21.00 น. ได้มีการเผยแพร่ภาพและภาพเคลื่อนไหว ที่ชี้ให้เห็นถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมและปราบปรามผู้ชุมนุม รวมถึงอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ด้วย ความรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ การใช้ความรุนแรงนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์แรก ที่หน่วยหรือกลุ่มคนได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้สถานการณ์การชุมนุม

          เป็นที่ทราบกันดีในหลักการสากลว่า หน่วยงานหรือกลุ่มคนที่ไม่ได้เพียงทำการรักษาพยาบาลผู้ชุมนุม หากแต่ยังสามารถช่วยเหลือประชาชนทั่วไป หรือกระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ในสภาวการณ์การชุมนุม ที่รถพยาบาล และบริการสุขภาพจากภายนอกพื้นที่เข้าถึงได้ช้า กลุ่มอาสาสมัครทางการแพทย์ (Street medics / Action medics) เหล่านี้ถือว่าสำคัญเป็นอย่างมาก อาจเป็นผู้ช่วยชีวิตที่สำคัญ ตามหลักการของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล (Prehospital Care) การกระทำต่อบุคลากรทางการแพทย์เช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ และเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทย หรือมนุษย์ผู้เกิดมาพร้อมสิทธิเสรีภาพคนใด ๆ

          สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (สพท.) ในนามขององค์กรศูนย์กลางของนิสิตนักศึกษาแพทย์ทั่วประเทศไทย ขอเรียกร้องให้ผู้บัญชาการตำรวจควบคุมฝูงชนในฐานะผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสืบสวนและชี้แจงเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวแก่สาธารณชนอย่างโปร่งใส สามารถนำไปสู่การดำเนินการลงโทษผู้กระทำผิด และทบทวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ในภายภาคหน้ามีการปฏิบัติต่อหน่วยอาสาสมัครทางการแพทย์ และผู้ชุมนุมทุกคนอย่างถูกต้องตามหลักการพื้นฐานในการดูแลฝูงชนและหลักการสากล

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
          สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ

สพท. ร้องสอบสวน จนท. ปมใช้ความรุนแรงกับอาสาฯ แพทย์ - ม็อบ จี้ลงโทษคนกระทำผิด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพท. ร้องสอบสวน จนท. ปมใช้ความรุนแรงกับอาสาฯ แพทย์ - ม็อบ จี้ลงโทษคนกระทำผิด อัปเดตล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:20:18 5,615 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP