ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย Miss Tiffany Universe 2009

 Miss Tiffany Universe 2009

          เผยโฉมผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ที่จะขึ้นประชันความงาม ชิงมงกุฏ Miss Tiffany’s Universe 2009  พร้อมรถ Honda Jazz และของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ดำเนินการประกวดคัดเลือกรอบแรก ณ Forum Hall ศูนย์การค้า Central World จากผู้สมัครทั้งหมดกว่า 60 คน เหลือเพียง 30 คนสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจากผู้คร่ำหวอดในแวดวงนางงาม มาเป็นกรรมการในการคัดเลือก นำทีมโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา รวมถึงน้องปอย ตรีชฎา ดารานักแสดง ที่แจ้งเกิดจากเวที Miss Tiffany’s Universe ก็มาร่วมเฟ้นหาสาวงามของปีนี้เช่นเดียวกัน

          ทั้งนี้การดำเนินงานจัดประกวด Miss Tiffany’s Universe 2009 ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดกิจกรรมให้ผู้เข้าสมัครประกวดทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2552 ณ. เมืองพัทยา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เข้าประกวด และเพื่อให้เกิดกระแสข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดให้เป็นที่สนใจได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ ในการติดตามชมการถ่ายทอดสดการประกวด ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 ของคืนวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2552 เวลา 22.30-24.30 น.

 
icon ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย Miss Tiffany Universe 2009 มีดังนี้ icon

Miss Tiffany Universe 2009

 1.ปานรวีย์ จิตต์เจริญธรรม (นุ่น)
อายุ 23 ปี สัดส่วน 35.5-25-37 ส่วนสูง 178 เซนติเมตร น้ำหนัก 58 กิโลกรัม
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 2.กชกร สุวะจันทร์ (เอ๋)
อายุ 24 ปี สัดส่วน 34-24-38 ส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 52 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัท

Miss Tiffany Universe 2009

 3.ภิญญาพัชร์ บุญเรือง (ปูเป้)
อายุ 21 ปี สัดส่วน 29-25-31 ส่วนสูง 165 เซนติเมตร น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ประชาสัมพันธ์

Miss Tiffany Universe 2009

 4.พรชิตา สุวรรณเวช (รถเมล์)
อายุ 24 ปี สัดส่วน 34-24-35 ส่วนสูง 176 เซนติเมตร น้ำหนัก 55 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 5.ปิยะธิดา กาญจนศร (ปูอัด)
อายุ 25 ปี สัดส่วน 34-25-36 ส่วนสูง 174 เซนติเมตร น้ำหนัก 57 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 6.กมลชนก อิ่มบุญ (อร)
อายุ 24 ปี สัดส่วน 34-24-36 ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น้ำหนัก 52 กิโลกรัม
การศึกษา ปวส. อาชีพ อิสระ

Miss Tiffany Universe 2009

 7.ชนัญดา นิยมทอง (มด)
อายุ 19 ปี สัดส่วน 34-24-33 ส่วนสูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 47 กิโลกรัม
การศึกษา ปวช. อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 8.จิราพัชร ลังกาวงศ์ (ปุ้ย)
อายุ 25 ปี สัดส่วน 34-26-36 ส่วนสูง 173 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัท

Miss Tiffany Universe 2009

 9.กฤชพร กิตติวรรัตน์ (กว้าง)
อายุ 20 ปี สัดส่วน 34-24-36 ส่วนสูง 178 เซนติเมตร น้ำหนัก 53 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 10.พีรดา มานีเกตุ (อุย)
อายุ 25 ปี สัดส่วน 35-24-36 ส่วนสูง 177 เซนติเมตร น้ำหนัก 54 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ P.A.เครื่องสำอางค์

Miss Tiffany Universe 2009

 11.ป่านฟ้า เปรมดุสิตตา (น้องต้น)
อายุ 20 ปี สัดส่วน 34-24-35 ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 12.นันท์นลิน กรัณย์ภัทรนิธิ (ริน)
อายุ 20 ปี สัดส่วน 31-25-36 ส่วนสูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 52 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 13.วิริทธิ์ธร นรภัทรพิมล (เบลล์)
อายุ 20 ปี สัดส่วน 33-24-36 ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 14.วาริณี คุ้มภัยเพื่อน (อ๊อปแอ๊บ)
อายุ 22 ปี สัดส่วน 34-25-36 ส่วนสูง 176 เซนติเมตร น้ำหนัก 55 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 15.ทักษอร งามเนตร (แก้ว)
อายุ 17 ปี สัดส่วน 34-24-35 ส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก47 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 16.เลอลักษณ์ เลิศวรพงษ์ (นัท)
อายุ 18 ปี ส่วนสัด 34-25-36 ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 17.อาภาภัทร ภัทรเศวตกุล (เจเล่)
อายุ 22 ปี ส่วนสัด 36-24-36 ส่วนสูง 175 เซนติเมตร น้ำหนัก 52 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 18.ณภัสวรรณ ชลกร (นัท)
อายุ 20 ปี ส่วนสัด 33-24-36 ส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 49 กิโลกรัม
การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 19.ภัทธิรา สถิตเมธากุล (ป๊อป)
อายุ 24 ปี ส่วนสัด 32-24-35 ส่วนสูง 170 เซนติเมตร น้ำหนัก 49 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ ฝ่ายโฆษณา

Miss Tiffany Universe 2009

 20.ภัควลัญชญ์ บัณฑิตา (กอล์ฟ)
อายุ 21 ปี ส่วนสัด 35-25-35 ส่วนสูง 177 เซนติเมตร น้ำหนัก 55 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 21.ภัทรกร กนกชัยภัทร (นิว)
อายุ 21 ปีส่วนสัด 34-24-36 ส่วนสูง 171 เซนติเมตร น้ำหนัก 48 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 22.พิชญ์ชฎาภาญ์ ภาษี (ไปร์)
อายุ 22 ปี ส่วนสัด 34-24-36 ส่วนสูง 173 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 23.รัชฎา ครุฑรามาศ (เอมี่)
อายุ 23 ปี ส่วนสัด 34-25-35 ส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 24.อภิสรา รัชวการ (ปอ)
อายุ 19 ปี ส่วนสัด 34-27-36 ส่วนสูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 51 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 25.นิธิกานต์ บัลลังก์สวรรค์ (ดิว)
อายุ 24 ปี ส่วนสัด 34-26-36 ส่วนสูง 176 เซนติเมตร น้ำหนัก 53 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 26.สรวีย์ นัดที (แจส)
อายุ 20 ปี ส่วนสัด 36-24-38 ส่วนสูง 180 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 27.พัทธสุธา พิมพะนิตย์ (นุ๊ก)
อายุ 21 ปี ส่วนสัด 35-25-37 ส่วนสูง 177 เซนติเมตร น้ำหนัก 58 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 28.วรรัตน์ สุวรรณวงศ์ษา (ต่อ)
อายุ 23 ปี ส่วนสัด 34-24-36 ส่วนสูง 173 เซนติเมตร น้ำหนัก 50 กิโลกรัม
การศึกษา ปริญญาตรี อาชีพ นักศึกษา

Miss Tiffany Universe 2009

 29.ชฎาภา คงคานนท์ (ต้น)
อายุ 21 ปี ส่วนสัด 34-26-33 ส่วนสูง 169 เซนติเมตร น้ำหนัก 53 กิโลกรัม
การศึกษา ปวช. อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

Miss Tiffany Universe 2009

 30.กัญญาพัชร ก้องกิตากร (บี๋)
อายุ 21 ปี ส่วนสัด 32-24-36 ส่วนสูง 174 เซนติเมตร น้ำหนัก 52 กิโลกรัม
การศึกษา ปวส. อาชีพ นักศึกษา  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
missladyboys.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย Miss Tiffany Universe 2009 โพสต์เมื่อ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 16:58:44 100,429 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP