หลวงพ่ออลงกต - หม่ำ - น้องไบเบิ้ล บุคคลน่ายกย่องแห่งปี

 

 

หม่ำ

หม่ำ จ๊กมก



โพลยก หม่ำ บุคคลน่ายกย่องแห่งปี (ไอเอ็นเอ็น)

             ผลสำรวจกรุงเทพโพลล์ ให้ "เพ็ชรทัย วงษ์คำเหลา" (หม่ำ จ๊กมก) เป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปี 2553 

             ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนทั้งสิ้น 1,281 คน เรื่อง "บุคคลที่น่ายกย่องที่สุดแห่งปี 2553" โดยแบ่งเป็น 6 ด้านพบว่า

        บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการสู้ชีวิต มีความมานะอุตสาหะ จนประสบความสำเร็จ 5 อันดับแรก คือ

             อันดับ 1 ได้แก่ นายเพ็ชรทัย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กมก) ร้อยละ 20.3

             อันดับ 2 ได้แก่ นายปัญญา นิรันดร์กุล ร้อยละ 18.7

             อันดับ 3 ได้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 17.6 

             อันดับ 4 ได้แก่ นายตัน ภาสกรนที ร้อยละ 13.6

             อันดับ 5 ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ร้อยละ 8.2


        บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 5 อันดับแรก คือ 

             อันดับ 1 ได้แก่ หลวงพ่ออลงกต (วัดพระบาทน้ำพุ) ร้อยละ 32.6

             อันดับ 2 ได้แก่ พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา (จ่าเพียร) ร้อยละ 25.5

             อันดับ 3 ได้แก่ นางปวีณา หงสกุล ร้อยละ 21.6

             อันดับ 4 ได้แก่ นายตัน ภาสกรนที ร้อยละ 7.7

             อันดับ 5 ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษฐ์ ร้อยละ 4.0


        บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการครองชีวิตคู่ 5 อันดับแรก คือ 


             อันดับ 1 ได้แก่ คู่ของ เศรษฐา - อรัญญา ศิระฉายา ร้อยละ 23.8

             อันดับ 2 ได้แก่ คู่ของ ชริทร์ นันทนาคร - เพชรา เชาวราษฎร์ ร้อยละ 21.5

             อันดับ 3 ได้แก่ คู่ของ ธีรเดช - บุษกร วงศ์พัวพันธ์ ร้อยละ 16.8

             อันดับ 4 ได้แก่ คู่ของ นายกฯ อภิสิทธิ์ - ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ร้อยละ  11.0

             อันดับ 5 ได้แก่ คู่ของ บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ - สุริวิภา กุลตังวัฒนา ร้อยละ 7.9


        บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการให้ข้อคิดเตือนสติแก่คนในสังคม 5 อันดับแรก คือ

             อันดับ 1 ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ร้อยละ 35.2

             อันดับ 2 ได้แก่ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) ร้อยละ 22.2

             อันดับ 3 ได้แก่ พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (นครไธสง) ร้อยละ 18.7

             อันดับ 4 ได้แก่ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต (เสถียรธรรมสถาน) ร้อยละ 9.9

             อันดับ 5 ได้แก่ นายดำรง พุฒตาล ร้อยละ 3.0

        บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านความกตัญญูรู้คุณ 5 อันดับแรก คือ 

             อันดับ 1 ได้แก่ น้องไบเบิ้ล (เด็กชายวัย 5 ขวบ ที่ร้องเพลงหาเงินรักษาแม่ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง) ร้อยละ 50.2 

             อันดับ 2 ได้แก่ นายอภิรักษ์ แซ่ฮ้อ (หนุ่มเก็บขยะที่ฝากเงินวันละ 20 บาท ให้แม่ผ่าตัด) ร้อยละ 24.4

             อันดับ 3 ได้แก่ เจี๊ยบ เชิญยิ้ม (ลูกชายสีหนุ่ม เชิญยิ้ม) ร้อยละ 10.7

             อันดับ 4 ได้แก่ ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน ร้อยละ 5.9

             อันดับ 5 ได้แก่ นายชวน หลีกภัย (อดีตนายกรัฐมนตรี) ร้อยละ 5.2 


        บุคคลผู้เป็นที่สุดแห่งปี ด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 5 อันดับแรก คือ

             อันดับ 1 ได้แก่ นายตัน ภาสกรนที (ผู้ก่อตั้งบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 32.3   

             อันดับ 2 ได้แก่ นายโน้ส อุดม  แต้พานิช ร้อยละ 22.1

             อันดับ 3 ได้แก่ วงโปงลางสะออน ร้อยละ 16.3

             อันดับ 4 ได้แก่ นายอิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ (เจ้าของธุรกิจ สาหร่าย เถ้าแก่น้อย) ร้อยละ 13.6

             อันดับ 5 ได้แก่ ดร.จิรยุทธ ชุษณะโชติ (ผู้ผลิตและเจ้าของลิขสิทธิ์ การ์ตูน เชลล์ดอน) ร้อยละ 3.7


        ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ ผลดังนี้

             อันดับ 1 ได้แก่ นายอานันท์ ปันยารชุน ร้อยละ 21.8

             อันดับ 2 ได้แก่ ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ร้อยละ 21.3

             อันดับ 3 ได้แก่ นายชวน หลีกภัย ร้อยละ 15.6

             อันดับ 4 ได้แก่ นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ประธาน ฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ CP) ร้อยละ 12.4

             อันดับ 5 ได้แก่ นายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 9.8



        สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ :


 
ระเบียบวิธีการสำรวจ: 

             การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก จำนวนทั้งสิ้น 30 เขต  ได้แก่คลองเตย คลองสาน คันนายาว ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางกอกน้อย บางเขน บางแค บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่  และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ  จากนั้นจึงสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,281 คน  เป็นเพศชายร้อยละ 50.4  และเพศหญิงร้อยละ 49.6 
 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล: 

             ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ คำตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ ประมวลผล

 


 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)

หลวงพ่ออลงกต - หม่ำ - น้องไบเบิ้ล บุคคลน่ายกย่องแห่งปี โพสต์เมื่อ 28 ธันวาคม 2553 เวลา 14:45:38 57,916 อ่าน แสดงความคิดเห็น